Sociaal Team

Het Sociaal Team helpt u met vragen over zorg en ondersteuning. Dit kunnen vragen zijn voor Wmo en Jeugdhulp. Ook als u geldzorgen heeft kunt u bij het sociaal team terecht.

Er is geen kant-en-klare oplossing. Het is altijd maatwerk. De beste oplossing is een oplossing die u uit uzelf vindt. Maar als dit niet lukt kan het Sociaal Team Samen met u werken aan een oplossing. Het Sociaal Team ondersteunt hoe u zelf weer regie gaat voeren over uw leven.

Zo werkt het Sociaal Team

U neemt contact op met Sociaal Team als u een vraag heeft.

Sommige vragen beantwoordt het Sociaal Team direct. Het Sociaal Team geeft advies waar u met uw vragen terecht kunt. Wij bellen u terug als de vraag ingewikkeld is. We maken we een afspraak met u voor een gesprek.

Het gesprek

Een medewerker van het Sociaal Team komt graag bij u thuis. Samen kijkt u naar een oplossing voor uw vraag. In het gesprek stelt de medewerker u vragen om de situatie helder te krijgen. Deze vragen gaan over bijvoorbeeld gezondheid of eenzaamheid of over vragen over de opvoeding. U vertelt wat u zelf kan doen en hoe uw omgeving kan helpen.

De medewerker van het Sociaal Team werkt het gesprek uit in een onderzoeksverslag dat u ontvangt. Hierin staat;

 • Wat kunt u zelf
 • Hoe kan familie of bekenden bijspringen
 • Welke professionele hulp heeft u nodig

Is er professionele hulp of ondersteuning goedgekeurd nodig, dan krijgt u een beschikking. Daarin staat dat u ondersteuning krijgt.

Hulp tijdens gesprek

Het kan fijn zijn om het gesprek niet alleen te voeren. Iemand uit uw persoonlijke omgeving zoals familie, vrienden of buren mogen samen met u het gesprek doen. Ook kunt u een onafhankelijke cliëntenondersteuner vragen om het gesprek met u samen te doen. Dit zijn medewerkers van MEE Gelderse Poort of één van de vrijwillige ouderenadviseurs van de Stichting Perspectief. De medewerkers van het Sociaal Team kunnen u hierover meer vertellen.

Hoe verder

Het sociaal team meldt u aan bij een zorgaanbieder. Zij nemen contact met u op. Er kunnen bij de zorgaanbieder wachttijden zijn. Houdt u hier ook rekening mee.

Wie zitten in het Sociaal Team

 • Consulenten Jeugd & Wmo
 • Procesregisseurs Jeugd & Wmo
 • Schuldhulpverleners
 • Schoolmaatschappelijk werkers
 • Ondersteuner Jeugd GGZ (bij de huisarts)

En het Sociaal Team werkt samen met:

 • Sterker maatschappelijk werk en kortdurende ondersteuning
 • MEE Gelderse Poort kortdurende ondersteuning
 • Stichting Perspectief
 • Huisartsen
 • GGD Gelderland Zuid
 • Leerplichtambtenaar van de gemeente Beuningen
 • Wijkverpleging (Buurtzorg, Zorggroep Maas en Waal en ZZG)
 • Onderwijs
 • Consulenten Inkomen
 • Woningbouwcorporatie
 • Politie
 • Veilig Thuis