Nieuwbouw Ooigraaf

Omdat renovatie van zwembad ‘De Plons’ in Beuningen te duur bleek te zijn, besloot de gemeenteraad in december 2021 tot nieuwbouw op de Ooigraaf. Er is een volgende stap gezet in de realisatie van een nieuw, duurzaam zwembad op de Ooigraaf in Beuningen. In december 2022 nam de gemeenteraad een beslissing welke functies in het nieuw te bouwen zwembad moeten komen.

Het college van burgemeester en wethouders stelde aan de gemeenteraad voor om te kiezen voor een zwembad met een wedstrijdbad van 25 meter, met 4 banen en maximaal 2,5 meter diep. Daarnaast stelde het college voor om een instructiebad van 12 bij 10 meter tot maximaal 1,35 meter diep met beweegbare bodem toe te voegen. Er was ook een whirlpool opgenomen in het voorstel.
De gemeenteraad nam dit voorstel over. Daarnaast besloot de raad om dit voorstel uit te breiden met een waterglijbaan, een peuterbad en een sauna.

Het nieuw te bouwen zwembad krijgt dus volgende functies:

  • Een wedstrijdbad van 25 meter met 4 banen en maximaal 2,5 meter diep
  • Instructiebad van 12 bij 10 meter en maximaal 1,35 meter diep met beweegbare bodem
  • Een whirlpool
  • Waterglijbaan
  • Peuterbad
  • Sauna

Daarmee heeft Beuningen voor de komende 40 jaar een plek waar jong en oud kunnen (leren) zwemmen, ontspannen, sporten en ontmoeten.

Met de omgeving in gesprek

Voor de inrichting van de buitenruimte van het zwembad blijven we in gesprek met de omgeving. Daarvoor hebben diverse gesprekken plaatsgevonden. Direct omwonenden informeerden we 17 november 2022 over de stand van zaken, het bestemmingsplan en opties waar het zwembad komt. Op 19 vond er een wensensessie plaats. Omwonenden van het sportpark gaven u ons als gemeente tips en adviezen hoe het er in en om het zwembad en bij de pumptrack uit moet komen te zien. Ook vertelde ze hun wensen over verkeer en parkeren rondom sportpark de Ooigraaf. De wensen, tips en opmerkingen verwerkten we in een analyseverslag. Daarnaast is er ook een sfeerverslag van de avond gemaakt. Hierover leest u meer op onze pagina wensensessie. Als afsluiting van dit proces presenteren we conclusies.

Locatie

Het nieuw te bouwen zwembad komt op sportpark De Ooigraaf. Het voordeel van deze locatie is dat er meerdere sportvoorzieningen zijn en dat het centraal ligt in de gemeente.

Kosten

De basisvariant plus beweegbare bodem in het instructiebad kosten samen €807.000 per jaar, gedurende 40 jaar.