Hulp Wet maatschappelijk ondersteuning

Heeft u beperkingen op het gebied van wonen, vervoer, begeleiding of dagbesteding? De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ondersteunt u hierbij. Het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een passende oplossing.

Let op: Langere wachttijden voor huishoudelijke hulp

Er zijn wachttijden in onze gemeente voor huishoudelijke hulp. Dit komt omdat er net als bij andere zorgaanbieders een tekort is aan personeel bij de aanbieders van huishoudelijke hulp. Wij doen daarom een beroep op inwoners die deze hulp hebben aangevraagd of die al gebruik maken van hulp. Bent u misschien ook geholpen met minder ondersteuning of kunt u zelf hulp binnen uw eigen sociale netwerk regelen? Wanneer u dit zelf kunt regelen en/of betalen, vragen we u om dat te doen. Op deze manier kunnen we huishoudelijke hulp vanuit de Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) beschikbaar stellen voor inwoners die niet zonder professionele hulp kunnen en die het echt niet anders kunnen regelen. En voor inwoners die het niet zelf kunnen betalen.

Wanneer we u laten weten dat u huishoudelijke hulp krijgt, kan het even duren voordat de hulp ook echt bij u thuis komt. Houd hier rekening mee. Ook als u hulp krijgt, kunt u de gevolgen merken van te weinig personeel. Zo kan het zijn dat wel eens een ander dan uw vaste hulp komt of dat u (tijdelijk) minder hulp krijgt. Daarnaast is het  niet mogelijk om bepaalde eisen te stellen aan uw huishoudelijke hulp of de dag/tijd waarop u geholpen wordt. We vragen uw begrip hiervoor.

Heeft u beperkingen op het gebied van wonen, vervoer, begeleiding of dagbesteding? De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ondersteunt u hierbij. Het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een passende oplossing.

Hulp aanvragen

  • U neemt contact op met Sociaal Team. Stuur een e-mail naar sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 en 12.30 uur naar 14 024.
  • Sommige vragen kan het Sociaal Team direct beantwoorden. Het Sociaal Team vertelt bij welke instanties u met uw hulpvragen terecht kunt. Bij complexere vragen maken we een afspraak met u voor een keukentafelgesprek.

Ondersteuning Wmo

De Wmo biedt ondersteuning op het gebied van:

  • begeleiding
  • dagbesteding
  • vervoer
  • wonen

Kosten

Meestal betaalt u een eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wmo. Voor veel Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 20,60 per maand. Het CAK stuurt een factuur voor deze bijdrage.

Persoonsgebonden budget

De gemeente heeft contracten met diverse zorgaanbieders. Het Sociaal Team bespreekt met u bij welke zorgaanbieder u terecht kunt. Wilt u gebruikmaken van zorg en ondersteuning die deze zorgaanbieders niet bieden? Dan regelt u deze zorg zelf via een persoonsgebonden budget.