Sociaal Team

Het Sociaal Team helpt u met vragen over zorg, zoals Wmo, jeugdhulp en begeleiding. Wij zoeken samen met u naar een passende oplossing voor uw hulpvraag. Het Sociaal Team geeft ook algemeen advies en praktische informatie.

Hulp aanvragen

  • U neemt contact op met Sociaal Team. Stuur een e-mail naar sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 en 12.30 uur naar 14 024.
  • Sommige vragen kan het Sociaal Team direct beantwoorden. Het Sociaal Team vertelt bij welke instanties u met uw hulpvragen terecht kunt. Bij complexere vragen maken we een afspraak met u voor een keukentafelgesprek.

Keukentafelgesprek

Een medewerker van het Sociaal Team kijkt tijdens het keukentafelgesprek samen met u naar een oplossing voor uw hulpvraag. U maakt samen met deze medewerker een plan. Hierin staat wat u nog zelf kunt, hoe familie of bekenden kunnen bijspringen en welke professionele hulp u nodig heeft.

Ondersteuning tijdens keukentafelgesprek

Het kan fijn zijn om het keukentafelgesprek niet alleen te voeren. Een mantelzorger of goede bekende kan u ondersteunen. Ook kunt u gebruikmaken van onafhankelijke cliëntenondersteuning van medewerkers van MEE Gelderse Poort of één van de vrijwillige ouderenadviseurs van de seniorenverenigingen. De medewerkers van het Sociaal Team kunnen u hierover meer vertellen.

Leden Sociaal Team

  • Consulenten Wmo van de gemeente Beuningen
  • GGD Gelderland Zuid
  • Leerplichtambtenaar van de gemeente Beuningen
  • MEE Gelderse Poort
  • NIM maatschappelijk werk
  • Stichting Perspectief
  • Wijkverpleging (Buurtzorg, Zorggroep Maas en Waal en ZZG)
  • Zorgplatform Onderwijs

Meer informatie