Hulp Wet maatschappelijk ondersteuning

Heeft u beperkingen op het gebied van wonen, vervoer, begeleiding of dagbesteding? De Wet maatschappelijk ondersteuning (Wmo) ondersteunt u hierbij. Het Sociaal Team helpt u bij het vinden van een passende oplossing.

Hulp aanvragen

  • U neemt contact op met Sociaal Team. Stuur een e-mail naar sociaalteam@beuningen.nl of bel tussen 8.30 en 12.30 uur naar 14 024.
  • Sommige vragen kan het Sociaal Team direct beantwoorden. Het Sociaal Team vertelt bij welke instanties u met uw hulpvragen terecht kunt. Bij complexere vragen maken we een afspraak met u voor een keukentafelgesprek.

Ondersteuning Wmo

De Wmo biedt ondersteuning op het gebied van:

  • begeleiding
  • dagbesteding
  • vervoer
  • wonen

Kosten

Meestal betaalt u een eigen bijdrage voor hulp vanuit de Wmo. Voor veel Wmo-voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de bijdrage is maximaal € 19,-- per maand. Het CAK stuurt een factuur voor deze bijdrage.

Persoonsgebonden budget

De gemeente heeft contracten met diverse zorgaanbieders. Het Sociaal Team bespreekt met u bij welke zorgaanbieder u terecht kunt. Wilt u gebruikmaken van zorg en ondersteuning die deze zorgaanbieders niet bieden? Dan regelt u deze zorg zelf via een persoonsgebonden budget.

Meer informatie

Informatie voor zorgaanbieders