Ewijk

De west- en oostzijde in Ewijk zijn in het verleden al gegroeid. Hier zal het dorp nog verder groeien, om zo de beide helften mooi aan elkaar te laten sluiten.

Aan de west- en oostzijde is Ewijk in het verleden al gegroeid. Hier groeit het dorp nog verder. Hierdoor sluiten de twee helften mooi aan elkaar. In westelijk Ewijk zijn buurten in een groen, kleinstedelijk woonmilieu gebouwd. Hier komen nieuwe woningen bij richting de A73.

Panorama woningbouw Ewijk
Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,2 MB).

Aan de zuidwestkant bij het verkeersknooppunt komen fraaie appartementengebouwen aan een landschapszone met water. Deze gebouwen begrenzen de meer stedelijke helft van Ewijk. De burgemeester Sprengerlaan krijgt meer status door nieuwe begeleidende bebouwing aan de westkant. De uitbreidingen hebben hier een gemiddelde dichtheid van ongeveer 25 woningen per hectare. Samen met de appartementengebouwen levert dat ongeveer 850 woningen op. Zie linker helft van de referentiebeelden.

Oostelijk Ewijk is het meer landelijke deel van het dorp. Hier is de bebouwing ruim opgezet langs de linten, aan erven en in hofjes. In diezelfde sfeer wordt Ewijk aangevuld met ongeveer 120 woningen. Dit gebeurt in een lage dichtheid (ongeveer 15 woningen per hectare.) Zie rechter helft van de referentiebeelden.

De beide dorpshelften worden verbonden. Door de historische linten, het historische centrum en het groene hart bij Den Elt. De groene sportzone aan de oostzijde wordt versterkt en er komen extra (recreatieve) verbindingen.

 

Referentiebeelden woningbouw Ewijk

Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 3,5 MB).

Panorama doorsnede per kern_Ewijk

Doorsnede panorama kern Ewijk. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,3 MB).