Panorama per kern

Het panorama is hier per kern te bekijken met een stukje toelichting erbij.

 • Beuningen Oost en Weurt

  Beuningen gaat niet grootschalig meer groeien maar voegt alleen accenten toe. In Weurt komt het dorpse, landelijke en stedelijke van Beuningen bij elkaar. Hier ligt het accent op het behoud van het kleinschalig, dorpse karakter met groen dorpsranden, waaraan een kleinstedelijke woonbuurt als accent wordt toegevoegd.

 • Ewijk

  De west- en oostzijde in Ewijk zijn in het verleden al gegroeid. Hier zal het dorp nog verder groeien, om zo de beide helften mooi aan elkaar te laten sluiten.

 • Landschapszones

  In totaal komen er bij de dorpen ongeveer 2.000 woningen. We behouden het groen, de rust en de ruimte. Bij de ontwikkeling is er oog voor duurzaamheid, klimaatadaptatie en biodiversiteit. Dit kan alleen door het groene landschap te behouden en te versterken.

 • Oeverwallen gebied

  Een gebied waarin de bebouwing te gast is in het landschap. De bebouwingsmogelijkheden blijven beperkt tot enkele erven en buitenplaatsen.

 • Winssen

  De zuidwestzijde van Winssen is een logische en mooie plek voor nieuwe woningen wat het dorp weer in balans brengt. Naast uitbreiding tegen het dorp, liggen er in Winssen ook nog een paar bouwmogelijkheden buiten het dorp.