Woningbouw

Omgevingsprogramma Woningbouw

Op deze pagina vindt u alle huidige informatie over het Omgevingsprogramma Woningbouw. De wethouders Sijmen Versluijs en Piet de Klein geven een korte introductie. Ze vertellen in het volgende filmpje over het belang van dit Omgevingsprogramma Woningbouw.

Uitgeschreven tekst video

RUSTIGE MUZIEK

(Intro, wit scherm met logo gemeente Beuningen, titel: Omgevingsprogramma Woningbouw)

(Nieuwbouwwijk van Ewijk, natuur van Beuningen en te koop borden in beeld)

(Wethouder Sijmen Versluijs en Piet de Klein staan naast elkaar en Sijmen vertelt)

In Nederland is sprake van een groot te kort aan woningen. We willen op korte termijn zo'n 700 woningen gaan bouwen waar primair inwoners uit onze eigen gemeente terecht kunnen, maar uiteraard ook mensen uit Nijmegen die graag in Beuningen willen komen wonen en dat geldt ook voor andere omliggende gemeenten.

(Nieuwbouwwijk in beeld) 

(Wethouder Sijmen Versluijs en Piet de Klein staan naast elkaar en Piet vertelt)

Het gaat niet om de hoeveelheid die we willen bouwen het gaat natuurlijk ook om wat voor kwaliteit bouw je dan en wat voor soort huizen en woningen ga je dan ook realiseren.

(Nieuwbouwwijk in beeld en structuur huizen)

We hebben natuurlijk verschillende doelgroepen in de samenleving. Je hebt jongeren, je hebt middelbare leeftijd, maar je hebt ook ouderen/senioren. Dus voor al die doelgroepen is het ook de bedoeling dat we daar ook woningen voor gaan realiseren.

(Nieuwbouwwijk van Beuningen, nieuwbouwwijk van Ewijk in beeld)

Niet alleen als het gaat om de vorm en de wijze waarop maar ook als het gaat om de financiële kant ervan dus het moet ook betaalbaar zijn. Vijftig procent van onze nieuwe woningvoorraad die zal bestaan uit betaalbare woningen. Daarmee proberen we te zeggen dat dit woningen zijn sociale huurwoningen, betaalbare koopwoningen en daarnaast ook een combinatie daarvan.

(Wethouder Sijmen Versluijs en Piet de Klein staan naast elkaar en Sijmen vertelt)

(Uiterwaarden van Weurt, sloot van Winssen en natuur van Beuningen in beeld)

Beuningen staat erom bekend dat wij sterk zijn in groen en blauw. We hebben veel wijken met mooie waterpartijen en groene parken. Die trend willen we graag ook bij de ontwikkeling van de nieuwe wijken doorzetten, dus wij willen kiezen voor dorps bouwen met veel groen en blauw.

(Natuur van Beuningen, fietsende mensen, kind loopt met de fiets in beeld)

en ook ervoor zorgen dat de nieuwe inwoners kunnen recreëren. Dat wil zeggen dat ze vanuit hun huis kunnen gaan wandelen, fietsen vissen en dat soort zaken. Daarmee willen we door het toevoegen van extra woningen over alle vier de dorpen verdeeld ook bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de vier dorpen.

(Nieuwbouwwijk met park van Beuningen en woningbouw van Beuningen in beeld)

Dat de voorzieningen die er zijn beter in stand kunnen worden gehouden. Zoals de scholen dat die kunnen blijven dat de sportvoorzieningen optimaal worden benut. Kortom, dat als je in Beuningen komt wonen dat je dan deel gaat uitmaken van de samenleving met alles wat daarbij hoort. 

(Wethouder Sijmen Versluijs en Piet de Klein staan naast elkaar en Piet vertelt)

En aanvullend daarop is natuurlijk dat het op een duurzame manier gebeurt.

(Woningbouw met zonnepanelen in beeld)

We zorgen voor de nieuwe woningen die er komen die zullen voldoen aan de nieuwste eisen die op dat vlak gesteld worden, dus goede isolatie, zelfvoorzienend elektriciteit. Maar daarnaast ook als het gaat om de grond waarop gebouwd wordt dat dat op een klimaat verantwoordelijke manier ingevuld en gebruik gemaakt van gaat worden.

(Moestuin van Beuningen in beeld)

Dat is niet alleen de plek waar de woningen komen, maar ook de hele leefomgeving.

(Woningbouw van Beuningen en nieuwbouw van Ewijk in beeld)

(Wethouder Sijmen Versluijs en Piet de Klein staan naast elkaar en Sijmen vertelt)

De gemeenteraad heeft eind vorig jaar uitgesproken dat wij graag willen doorgroeien naar een gemeente van dertigduizend inwoners.

(Panoramabeeld van woningbouwprogramma in beeld)

En ze hebben daarbij ook afgesproken dat ze dan in alle vier de dorpen willen gaan bouwen. De afgelopen maanden is er heel hard gewerkt om te kijken op welke plekken dat nou precies kan gebeuren en onder welke randvoorwaarden. Dat gaan we vastleggen in een woningbouwprogramma. De gemeenteraad zal daar begin juli in eerste instantie uitspraak over doen.

(Woningbouw van Beuningen in beeld)

Dan willen we aan het eind van dit jaar voor alle vier de dorpen. In grote lijnen aangeven waar er
nieuwe woningen kunnen worden gebouwd. Als u daar meer over wilt weten, dan kunt u

(Titel in beeld: Omgevingsprogramma Woningbouw – www.beuningen.nl/woningbouw)

op de gemeentelijke website daar van alles over vinden en wij zijn ook van plan om u voortdurend te informeren over de verdere voortgang van de plannen. Zodat u gewoon kunt meelezen van op weg naar het slaan van de eerste palen voor de nieuwe woningen voor deze belangrijke opgave.

RUSTIGE MUZIEK

(Nieuwbouwwijk van Ewijk in beeld)

(Afsluiting, wit scherm met logo gemeente Beuningen)

 

Bouwen voor nu en de toekomst

Woningbouw is één van de onderdelen die we in de omgevingsvisie opnemen. We hebben een belangrijke taak om meer woningen te bouwen voor nu en de toekomst.

Op 17 november 2020 stelde de Raad van de gemeente Beuningen de ambitie vast. In deze ambitie staat dat we willen doorgroeien naar een gemeente van meer dan 30.000 inwoners waarin een robuuste gemeente met vitale en leefbare kernen centraal staat. Het doorgroeien gebeurt niet in een keer maar dat doen we in verschillende fasen. Hiervoor stellen we een programma op, het zogenoemde Omgevingsprogramma Woningbouw. In het programma beschrijven we wat de kwaliteit van de woningen moet zijn. Ook onderzoeken we hoeveel en waar we woningen willen bouwen. Kortom, het Omgevingsprogramma Woningbouw moet antwoord geven op de vraag ‘Hoe willen we het doen?’

Meer lezen

Wat is nieuw?

Update 22 november 2022

Het Omgevingsprogramma woningbouw 2.0 is vastgesteld door de gemeenteraad. In het Omgevingsprogramma woningbouw 2.0 zijn de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen, het concept Panorama 2040 is aangepast met de structuurmodellen Winssen en Ewijk. 

Update 20 april 2022

  • 20 april - Nog één keer willen wij met inwoners van Ewijk praten over de woningbouw in Ewijk. Dit kan op maandag 9 mei aanstaande in MFA ’t Hart in Ewijk. Lees het nieuwsbericht voor meer info en aanmelden.
  • 21 December - het Omgevingsprogramma woningbouw 1.0 is vastgesteld door de gemeenteraad, inclusief bijlage

    In het Omgevingsprogramma 1.0 zijn de algemene randvoorwaarden en uitgangspunten opgenomen, het concept Panorama 2040 en het structuurmodel Winssen (inclusief specifieke randvoorwaarden en uitgangspunten Winssen).

  • 22 december - Nieuwsbrief Woningbouw, 2e uitgave december 2021

In het Omgevingsprogramma woningbouw geven in een kaart weer hoe Beuningen tot 2040 wil groeien. Dit wordt het concept Panorama 2040 genoemd en is op 6 juli door de gemeenteraad vastgesteld. Na het concept Panorama 2040 worden de kernen een voor een uitgewerkt in structuurmodellen (zie proces).