Beuningen Oost en Weurt

Beuningen gaat niet grootschalig meer groeien maar voegt alleen accenten toe. In Weurt komt het dorpse, landelijke en stedelijke van Beuningen bij elkaar. Hier ligt het accent op het behoud van het kleinschalig, dorpse karakter met groen dorpsranden, waaraan een kleinstedelijke woonbuurt als accent wordt toegevoegd.

Van de vier dorpen in de gemeente is Beuningen de meest stedelijke. Niet alleen in omvang, maar ook door de aanwezigheid van alle voorzieningen en de hoogbouw. Beuningen gaat niet meer grootschalig groeien, maar voegt accenten toe.

Toekomstbeeld panorama Weurt/Beuningen. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,4 MB).

Aan de oostzijde van Beuningen ligt een waardevolle historische structuur tussen de Hogewaldstraat en Reekstraat. Deze groene “lob” reikt nu al bijna tot in het centrum van Beuningen. deze gaat als onderdeel van de landschapszone tussen Beuningen en Weurt een fraai uitloopgebied vormen voor het dorp. In het verlengde van deze zone ligt het oeverwallengebied met een buitenplaats en erfontwikkeling (ongeveer 50 woningen). Zie referentiebeelden woningbouw Beuningen Rand Landschapszone.

Referentiebeeld toekomstbeeld landschapszone. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 4,1 MB).

Verspreid langs de dorpsrand staan ongeveer 5 parkappartementen met ongeveer 125 woningen. Verder naar het oosten toe volgt een meer recreatief en sportief deel van de landschapszone. De heuvel van de ARN krijgt op termijn mogelijk ook een plek als groene, recreatieve heuvel.

In Weurt komt het dorpse, landelijke en stedelijke van Beuningen bij elkaar. Het begint met het authentieke dorp aan de dijk en de kerk als middelpunt van het dorp. Hier ligt het accent op behoud van het kleinschalige, dorpse karakter met groene dorpsranden. Alleen richting de oeverwallen wordt een kleine, nieuwe buitenplaats met ongeveer 25 woningen als passende aanvulling gezien op het landelijke beeld.

Het voorzieningenhart van Weurt ligt ten zuiden van de Van Heemstraweg. Hier is ruimte voor eigentijds, duurzaam en natuurinclusief wonen. Dit wordt meteen bij de entree van de gemeente zichtbaar. Dit wordt zichtbaar in de vorm van nieuwe, compacte woningbouw in het groen ter hoogte van de huidige sportvelden.

De gebouwen krijgen een groene uitstraling, bijvoorbeeld door gevelbeplanting. Zie linker helft referentiebeelden. Rondom de gebouwen komt openbaar groen. Via aantrekkelijke routes door het dorp wordt dit gebied verbonden met de landschapszone tussen Weurt en Beuningen.

In deze zone liggen de nieuwe sportvelden, gecombineerd met het recreatief en sportief uitloopgebied. Ook worden aan deze zijde nieuwe woonbuurten aan Weurt toegevoegd. Het accent ligt op duurzaamheid en natuur. Het zijn groene, kleinstedelijke woonbuurten met een dichtheid van ongeveer 20 tot 25 woningen per hectare. Zie rechter helft referentiebeelden. Voor de kern Weurt komt het totaal van de uitbreiding uit op ongeveer 480 woningen.

Referentiebeelden toekomstbeeld Weurt. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 5,2 MB).

Panorama doorsnede per kern_Weurt

Doorsnede panorama kern Weurt. Klik op de afbeelding om het bestand te downloaden (jpg, 2,5 MB).