Indieningsvereisten principeverzoek

Dient u een principeverzoek in? Dan vragen wij om daarbij informatie aan te leveren. Dit zijn de indieningsvereisten.

Een principeverzoek bestaat uit minimaal twee onderdelen:

 • een tekening van de bestaande en de toekomstige situatie;
 • een begeleidende brief of memo met uitleg van het plan.

De volgende punten moeten duidelijk naar voren komen in uw principeverzoek;

 • de locatie van het plan;
 • het huidige gebruik van het gebied en bouwwerken;
 • het gebruik van het gebied en bouwwerken in de toekomstige situatie volgens uw plan;
 • de fysieke inrichting van het gebied in de toekomstige situatie.

Toelichting

Water

Neemt de hoeveelheid verharding in het gebied toe met meer dan 1.500 m2 ? Dan moet u extra waterberging aanleggen in het gebied om het regenwater op te vangen. U hoeft hiervoor nog geen berekeningen uit te voeren. Het is wel verstandig om hier in het ontwerp rekening mee te houden.

Parkeren

In het plan moet u voldoende parkeerruimte opnemen voor de nieuwe woning(en) of andere functies. De normen van de gemeente voor parkeerruimte bij een woning zijn opgenomen in het “Parapluplan Parkeren” van de gemeente uit 2018 . Wij vragen u om in ieder geval aan te geven waar op het erf u deze parkeerplaatsen wilt inrichten en hoeveel dit er zijn.

Wonen

Bouwt u een woning/meerdere woningen? Geef dan aan:

 • de soort woning;
 • de doelgroep(en) waarvoor de woning(en) bedoeld is (zijn);
 • of de woning(en) levensloopgeschikt of -bestendig is zijn;
 • de oppervlakte van de woning(en);
 • de verwachte verkoopprijs of verhuurprijs;
 • het aantal woningen;
 • of u de woning(en) wilt verkopen, verhuren of zelf wilt gaan gebruiken.

Levensloopgeschikte/-bestendige woningen

Een levensloopbestendige woning heeft alle primaire ruimten (woonkamer, keuken, toilet, hoofdslaapkamer en badkamer) op één bouwlaag/verdieping. Ligt het appartement op een verdieping? Dan is deze bereikbaar met een lift. Zijn woningen niet meteen bij de start levensloopbestendig? Geef dan aan waarom u denkt dat de woningen wel levensloopgeschikt te maken zijn.

Categorieën prijsklasse woningen

Geef aan om welke categorie(ën) woningen het gaat in uw plan:

 • een sociale huurwoning tot de liberalisatiegrens van € 808,06 (prijspeil 2023). De Rijksoverheid indexeert jaarlijks deze huurprijsgrens;
 • goedkope koop tot € 250.000,-- (prijspeil 2023, niet geïndexeerd);
 • vrije sector middenhuur tussen € 808,06 en € 1.000,-- per maand (prijspeil 2023);
 • betaalbare koop tussen € 250.000,-- en € 355.000,--, (Woondeal 2.0).

Bomen en beplanting

Op de tekening van het plan moet u aangeven waar bomen of andere beplanting komen te staan. Let hierbij op welke beplanting op uw eigen grond staat, en welke beplanting staat op de grond van de buren of gemeentegrond.

Gebouwen en bijgebouwen

Voor een principeverzoek is het niet nodig om een bouwtekening van een nieuw gebouw aan te leveren. Wel is het van belang om te weten waar nieuwe gebouwen komen en welke vorm en uitstraling deze hebben. Bestaande (bij)gebouwen die al op de locatie staan en in de toekomstige situatie behouden blijven, moeten ook op de ontwerptekening staan. Voor deze bouwwerken is het wel verstandig om deze in de memo/het verzoek te noemen.

Aanvraag niet compleet?

Ontbreken deze punten in uw aanvraag? Dan kunnen wij deze niet beoordelen. U ontvangt van ons bericht dat de aanvraag niet compleet is, met een verzoek om de ontbrekende punten aan te vullen. Ook kan het voorkomen dat we informatie nodig hebben die hierboven niet is genoemd. Dan vragen wij u hier ook naar.