Evenement organiseren

Wilt u een evenement organiseren? Soms hoeft u alleen een melding te doen. In andere gevallen heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wat is een evenement?

Een evenement is een voor publiek toegankelijke (dit wil zeggen dat de activiteit een open karakter moet hebben, dus openbaar toegankelijk) activiteit van vermaak (een activiteit die de intentie heeft het publiek te vermaken). Daarbij is het eigenlijk niet relevant of de activiteit plaatsvindt op particulier terrein, op gemeentegrond, op of aan de openbare weg of in een gebouw. Het kan bijvoorbeeld gaan om een braderie, een carnavalsoptocht, een feest of een andere activiteit betreffen die een evenement-achtig karakter heeft, maar ook een herdenkingsplechtigheid.

Categorieën evenementen

We maken onderscheid tussen meldingsplichtige, A-, B- en C-evenementen. Dit onderscheid bepalen we bij de aanvraag van het evenement waarbij we kijken naar publieksprofiel, activiteitenprofiel en ruimtelijke profiel, het beeld van het handelen en het gedrag van een organisatie en ervaringen met het evenement.

Melding evenement 

Doet u de melding van het evenement als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger.

eHerkenningEvenementenmelding indienen als organisatie

Doet u de melding namens uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

DigiDEvenementenmelding indienen als uzelf

Vergunning evenement

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een melding, dan moet u een vergunning aanvragen. Evenementen zijn in drie categorieën te verdelen. Per categorie geldt een andere termijn wanneer u uiterlijk de aanvraag moet indienen. 

Categorie A Regulier evenement 

Dit is een evenement met een laag risico, waarbij sprake is van een beperkte impact op de omgeving en/of beperkte gevolgen voor het verkeer waardoor een geringe capaciteit van de hulpdiensten wordt voorzien.

 • U vraagt de vergunning uiterlijk acht weken voor het evenement aan.

Categorie B Aandachtsevenement

Dit is een evenement met een verhoogd risico, waarbij sprake is van een verhoogde impact op de omgeving en/of gevolgen voor verkeer waardoor capaciteit van de hulpdiensten wordt voorzien.

 • U vraagt de vergunning uiterlijk twaalf weken voor het evenement aan.

Categorie C Risicovol evenement

Dit is een risicovol evenement, waarbij sprake is van een grote impact op de omgeving/regio en/of verkeer waardoor extra capaciteit van de hulpdiensten wordt voorzien.

 • U vraagt de vergunning uiterlijk zestien weken voor het evenement aan.

In hoofdstuk 2 van de Beleidsregels Evenementenvergunningen 2024 op Overheid.nl leest u meer over deze categorieën en over de procedure die u moet doorlopen. Ook leest u waar u als organisator in ieder geval rekening mee moet houden in hoofdstuk 3. 

Vraagt u de vergunning voor het evenement aan als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. 

Vraagt u de vergunning voor het evenement aan als organisatie? Dan maakt u gebruik van eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau EH 2+ of hoger. 

eHerkenningEvenementenvergunning aanvragen als organisatie

Doet u de aanvraag voor uzelf? Dan logt u in met uw eigen DigiD.

DigiDEvenementenvergunning aanvragen als uzelf

Mijn Beuningen

U kunt uw melding of aanvraag volgen via Mijn Beuningen. Dit is uw persoonlijke internetpagina. Ook ontvangt u daar het besluit op uw melding of aanvraag.

Evenementenkalender

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ) stelt jaarlijks een regionale evenementenkalender vast. Dit is een overzicht van de geplande evenementen in de regio. Ook heeft de gemeente Beuningen een evenementenkalender. Dit is een overzicht van geplande evenementen in de gemeente. We vragen u daarom vóór 1 oktober voorafgaand aan het jaar waarin het evenement plaatsvindt een melding te doen voor de evenementenkalender. Organiseert u bijvoorbeeld een evenement in september 2025? Doe dan een melding van het evenement voor 1 oktober 2024.

Let op! Een melding voor de evenementenkalender is geen formele aanvraag, u moet nog een vergunning aanvragen. 

Aanvullende vergunningen

Als u een evenement organiseert, heeft u vaak nog aanvullende vergunningen of ontheffingen nodig. Controleer of u de volgende vergunningen nodig heeft:

Kosten

 • Evenementenmelding: geen kosten.
 • Evenementenvergunning voor niet commerciële doeleinden: geen kosten.
 • Evenementenvergunning met commerciële doeleinden:
  • Een A-evenement: € 159,10
  • Een B-evenement: € 584,00
  • Een C-evenement: € 28.393,00

Meer informatie