Digitale informatieborden en reclameborden

Er staan in onze gemeente op drie locaties digitale informatieborden. Op die borden kunnen evenementen en activiteiten worden vermeld. Daar gelden spelregels voor. Ook kunt u een aanvraag bij de gemeente indienen voor het plaatsen van reclame- en driehoeksborden.

Reclame- en driehoeksborden

Op onderstaande locaties in de gemeente mogen reclameborden geplaatst worden. U mag maximaal tien borden voor een periode van maximaal 14 dagen plaatsen. De locaties zijn:

 • Eén bord aan de Van Heemstraweg bij Weurt;
 • Eén bord aan de Van Heemstraweg bij Winssen; 
 • Eén bord aan het eind van de Wilhelminalaan richting Wijchen;
 • Eén bord Wilhelminalaan / hoek Van Heemstraweg;
 • Twee borden aan de Schoenaker; 
 • Drie borden aan de Van Heemstraweg naar keuze.

U moet hiervoor wel een vergunning aanvragen.

DigiDVergunning reclamebord aanvragen

eHerkenningVergunning reclamebord aanvragen

Digitale informatieborden

De digitale informatieborden bestaan uit twee delen. Het onderste deel is voor reclameuitingen. Het bovenste deel wordt door de gemeente gevuld. Voor dit deel zijn spelregels opgesteld. Komt uw evenement of activiteit niet in aanmerking voor plaatsing op het gemeentelijke deel van het informatiebord? Neem dan contact op met de exploitant van het bord.

De spelregels

Algemeen

 • In de gemeente Beuningen staan op drie locaties digitale informatieborden.
 • De locaties zijn Schoenaker (gemeente inrijden vanuit Wijchen), Van Heemstraweg Weurt (gemeente inrijden vanuit Nijmegen) en Van Heemstraweg Winssen (gemeente inrijden vanuit Deest)
 • Gegevens per bord: Afmetingen zijn maximaal 384 x 256 pixels. Er is ruimte voor maximaal 4 regels tekst , 25 karakters per regel (inclusief spaties en leestekens).
 • Een carrousel van boodschappen bestaat uit max. 8 verschillende berichten per minuut. Naast een aantal vaste aankondigingen is er per dag ruimte voor max. 5 activiteiten/evenementen.
 • Een vermelding van een evenement / activiteit geldt in principe voor alle borden.
 • Grotere, algemene evenementen (zoals Vrijpop) krijgen voorrang op kleinere evenementen (zoals een open dag, sportactiviteit of een voorstelling). De volgorde wordt bepaald door de gemeente.
 • Gemeentelijke mededelingen die van belang zijn voor inwoners van de gemeente Beuningen, krijgen voorrang. Ook noodberichten van gemeente, politie, brandweer of hulpdiensten hebben de hoogste prioriteit. Deze berichten kunnen reden zijn om (alle) andere vermeldingen tijdelijk stop te zetten.
 • Plaatsing is gratis.

Activiteiten / evenementen die in aanmerking komen voor publicatie  

 • De activiteit vindt plaats in de gemeente Beuningen.
 • Gemeente overstijgende evenementen komen (incidenteel) ook voor publicatie in aanmerking.
 • De activiteit is van algemene aard, voor iedereen toegankelijk (al dan niet tegen betaling).
 • Het evenement heeft geen commercieel karakter.
 • Voor een vergunningplichtig evenement is tijdig een evenementenvergunning aangevraagd.

Beheer

 • Een aankondiging wordt maximaal 15 dagen voor het evenement vertoond.
 • Aanmeldingen behandelen we op volgorde van binnenkomst.
 • Aanmeldingen kunnen maximaal 1 jaar voor het evenement worden gedaan.
 • Aanleveren minimaal twee weken voor gewenste datum start aankondiging.
 • Gemeente Beuningen zorgt voor publicatie.

Wat levert u aan

 • Naam van de activiteit/het evenement
 • Locatie
 • Datum en tijd
 • Website
 • Eventueel een kleine afbeelding/logo
 • Er is ruimte voor maximaal 4 regels tekst, 25 karakters per regel (inclusief spaties en leestekens)
 • U kunt uw aankondiging of bestand aanleveren bij publicaties@beuningen.nl. Na goedkeuring vindt publicatie plaats. U krijgt daarvan bericht.

In plaats van tekst kunt u ook kiezen voor een afbeelding. U levert dan aan:

 • Afbeelding op jpg formaat, 384 x 256 pixels, liggend formaat en opgemaakt in RGB kleuren.
 • Gebruik niet teveel tekst, houd uw boodschap kort en kernachtig.
 • Gebruik een strak, eenvoudig, goed leesbaar lettertype; niet te dun.
 • Gebruik geen cursief/schuingedrukte of ‘handgeschreven’ lettertypes.
 • Gebruik een donkere achtergrond (i.v.m. lichtuitstoot van het scherm).
 • Kies voor een rustig beeld.
 • U kunt uw aankondiging of bestand aanleveren bij publicaties@beuningen.nl. Na goedkeuring vindt publicatie plaats. U krijgt daarvan bericht.

Reclame

Het onderste deel van het informatiebord is voor sponsoruitingen, reclame en evenementen met een commercieel karakter. Voor meer informatie kunt u terecht bij Brouwer & Partners, 024-381 23 45 of info@brouwerenpartners.nl.