Beeldkwaliteitplan (concept) Hoge Woerd

Het beeldkwaliteitplan geeft in woord en beeld de uitgangspunten weer voor de te realiseren bebouwing en de openbare ruimte van Hoge Woerd. Het
is in die zin een verfijning van het stedenbouwkundige plan, dat juridisch-planologisch verankerd wordt in een bestemmingsplanregeling.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden.

Download ‘Beeldkwaliteitplan (concept) Hoge Woerd’, pdf, 58MB