Hoge Woerd - Ewijk

Om in de woonbehoefte in Ewijk en Beuningen te voorzien wordt het (voormalig) agrarisch gebied aan de zuidzijde van Ewijk - tussen de Koningstraat en zonnepark Lage Woerd - ontwikkeld tot een nieuw woongebied: 'Hoge Woerd'.

Stedenbouwkundig plan Hoge Woerd vs lufo_07012022

Over Hoge Woerd

Het gebied waar Ewijk nu ligt wordt al circa 4000 jaar bewoond. Ten zuiden van de kern van Ewijk liggen de historische linten. Een aantrekkelijke, overwegend agrarische zone van lintbebouwing en erven, afgewisseld met zichten op het landschap. Hier wordt nu met de Hoge Woerd een nieuw lint met erven aan toegevoegd.

Voor de ontwikkeling van dit gebied is in 2021 een stedenbouwkundig plan opgesteld door LOS stadomland. Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur zijn de archeologische vindplaatsen in dit gebied. Deze blijven onbebouwd of worden opgegraven, en worden in het landschap herkenbaar gemaakt. Langs deze plaatsen vormt zich een nieuw lint met erven, vanaf de Steeg tot de Goudwerf.

Langs of aan dit nieuwe lint worden ca. 150 woningen gerealiseerd, in verschillende erven en clusters. Bestaande watergangen krijgen meer ruimte. Vista's en doorzichten op het landschap bevorderen het landelijke karakter van Hoge Woerd.

Status

  • Het exploitatieplan is op 21 december 2021 door de gemeenteraad vastgesteld
  • Er zijn 150 woningen in aanbouw 
  • De aanbesteding start in januari 2024
  • De verwachting is dat de woningbouw start in 2025

Meer informatie