Algemene informatie

Veelgestelde vragen:

Vluchtelingen, asielzoekers, statushouders, amv'ers, azc, wat is wat?

Vluchtelingen zijn mensen die door oorlog of om andere redenen (zoals vervolging om hun godsdienst, seksuele voorkeur of politieke overtuiging) vrezen voor hun leven in hun thuisland. Vluchtelingen die asiel aanvragen heten asielzoekers. Zij worden tijdens de behandeling van hun asielaanvraag opgevangen in asielzoekerscentra (azc’s). De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt asielaanvragen.

Een specifieke groep vluchtelingen zijn de alleenstaande minderjarige vreemdelingen (amv’ers). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders of verzorgers naar Nederland gekomen zijn.

Zodra asielzoekers een verblijfstatus krijgen in Nederland, noemen we ze statushouders. Vanaf dat moment hebben ze ook recht op een woning in Nederland. Om iedereen die in Nederland asiel aanvraagt op te kunnen vangen, zijn extra (nood)opvanglocaties nodig. Op dit moment heeft 85% van de asielzoekers die in de asielopvang komen kans op een verblijfsvergunning. Meer informatie leest u op de website van het COA.

Hoe verloopt een asielprocedure?

Bekijk het antwoord op deze vraag in het filmpje op de website van het COA.

Wordt het College voor medewerking aan vluchtelingenopvang gedwongen door de Spreidingswet?

Nee, dat is niet het geval. Elke gemeente in Nederland heeft een opgave. Net als alle andere gemeenten nemen wij onze verantwoordelijkheid.

Wie bepaalt welke vluchtelingen er naar onze gemeente komen?

Dat bepaalt het COA. Uiteraard wordt er wel gekeken naar wat op welke locatie en binnen een gemeente passend is.

Hoeveel vluchtelingen gaan we opvangen in onze gemeente?

Zie voor deze informatie de antwoorden op de pagina onze opgaven.

Komen er ook 'veilige landers'?

Wij weten op dit moment (april 2024) niet welke groep mensen en hoeveel mensen we gaan opvangen. Daarvoor verkennen we samen met het COA de mogelijkheden.

Hoe lang gaan we vluchtelingen opvangen?

Op dit moment (april 2024) verkennen wij mogelijkheden voor asielopvang en opvang van amv’ers (alleenstaande minderjarige vreemdelingen). Dit doen we in samenwerking met het COA en het Nidos. Er is nu nog geen duidelijkheid over hoe lang opvang van deze jongeren nodig is.

Wat doen andere gemeenten?

Net als onze gemeente, hebben alle gemeenten in Nederland een opgave om vluchtelingen op te vangen. Als gevolg daarvan is in talloze plaatsen al opvang gerealiseerd of wordt deze voorbereid. Daarmee proberen we samen de druk op bijvoorbeeld het centrum in Ter Apel te verlagen en gaan we voor een eerlijke spreiding van vluchtelingen over ons hele land.