Afvalinzameling

De gemeente Beuningen vindt het belangrijk om afval zoveel mogelijk gescheiden in te zamelen om deze als grondstoffen te kunnen hergebruiken.

Kosten

 • U betaalt een vast bedrag per huishouden voor afvalinzameling, hier krijgt u jaarlijks een aanslag voor van Munitax.
 • Een vuilniszak restafval weggooien in een ondergrondse restafvalcontainer kost € 1,00. Hier krijgt u jaarlijks een rekening voor van Munitax.
 • Grof afval wegbrengen naar een milieustraat kost € 0,22 per kilo.

Voorwaarden

 • U heeft een afvalpas nodig voor gebruik van afvalcontainers of het wegbrengen van afval naar de milieustraat of gemeentewerf.

Bijzonderheden

In Beuningen (onder)scheiden we:

 • gft (huis aan huis inzameling): groene container of grijze container met groene deksel
 • plastic+ (huis aan huis inzameling): grijze container met oranje deksel
 • papier en karton (huis aan huis inzameling): grijze container met blauwe deksel
 • glas (containers)
 • textiel (containers)
 • restafval (ondergrondse containers)
 • luiers en incontinentiemateriaal (containers)

Afval wegbrengen

U kunt uw afval ook wegbrengen naar:

 • de gemeentewerf, van Heemstraweg 95, Beuningen. Lees welk afval u kunt inleveren bij de gemeentewerf.
 • de milieustraat Dar, Kanaalstraat 401 Nijmegen
 • de milieustraat Dar, Bijsterhuizen 2406, Wijchen
 • Let op! We maken onderscheid tussen gratis afvalsoorten, restafval en betaalde afvalsoorten.

Afvalcontainers

Neem in de volgende situaties contact op met Dar:

 • Als u uw een tweede plastic+-container, gft-container of papiercontainer wilt aanvragen. Hier zijn kosten aan verbonden.
 • Als u uw plastic+ of gft-container wilt omruilen voor een ander formaat. Hier zijn kosten aan verbonden. Binnen drie maanden na uw verhuizing is het omruilen gratis.
 • Als u verhuist u naar een nieuwbouwhuis waar nog geen containers staan.

Meer informatie