Water

In de gemeente Beuningen is veel water aanwezig. Denk aan sloten in de kernen en het buitengebied, maar ook aan de zandwinplassen, grindgaten en de rivier de Waal.

  • Grondwater

    Naast het zichtbare oppervlaktewater speelt in de gemeente Beuningen ook het grondwater een belangrijke rol.

  • Wateronderhoud

    Onderhoud van de oevers en het water is nodig om het water in de gemeente mooi en leefbaar te houden. Waterschap Rivierenland stelde vast wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het water en wanneer onderhoud nodig is. Dit heet de onderhoudsplicht.

  • Waterrecreatie

    Beuningen is een waterrijke gemeente. Het water is aantrekkelijk om op te varen of in te zwemmen. Houd hierbij rekening met regels en risico’s.