Water

In de gemeente Beuningen is veel water aanwezig. Denk aan sloten in de kernen en het buitengebied, maar ook aan de zandwinplassen, grindgaten en de rivier de Waal.

 • Grondwater

  Naast het zichtbare oppervlaktewater speelt in de gemeente Beuningen ook het grondwater een belangrijke rol.

 • Water in de Beuningse Plas

  Regelmatig ontvangen het waterschap en de gemeente vragen over het water in de Beuningse Plas. Op deze pagina leest u meer over het watersysteem, onderhoud en recreatie in de Beuningse Plas. Ook vindt u informatie over welke regels, vergunningen of meldingen nodig zijn bij bijvoorbeeld het aanleggen van een steiger. Deze informatie is samengesteld door een vertegenwoordiging van inwoners uit de Beuningse Plas, de watersportvereniging, Waterschap Rivierenland en de gemeente.

 • Wateronderhoud

  Onderhoud van de oevers en het water is nodig om het water in de gemeente mooi en leefbaar te houden. Waterschap Rivierenland stelde vast wie verantwoordelijk is voor het onderhoud van het water en wanneer onderhoud nodig is. Dit heet de onderhoudsplicht.

 • Waterrecreatie

  Beuningen is een waterrijke gemeente. Het water is aantrekkelijk om op te varen of in te zwemmen. Houd hierbij rekening met regels en risico’s.