Beheer

Lees meer over vervanging van beplanting, snoeiwerkzaamheden, vegen, onderhoud van straten en wegen, beheer van watergangen, sloten en vijvers in de gemeente Beuningen.

Project Groen aanpassen

Ieder jaar verbeteren we in straten waar dat nodig is het groen door beplanting te vervangen. Lees op de pagina Groen aanpassen welke straten wanneer aan de beurt zijn. 

Wanneer snoeien we in uw wijk?

Binnen onze gemeente houden we verschillende snoeischema’s aan. Heesters worden om de 3 jaar stevig teruggesnoeid of verjongd zodat ze niet te hoog worden. Struikrozen en vaste planten worden elk jaar teruggesnoeid.
De snoeiwerkzaamheden vinden per wijk plaats. Hieronder staat per groensoort of er aankomende winter/voorjaar snoeiwerkzaamheden bij u in de wijk gepland staan. 

In de volgende wijken worden deze winter/voorjaar 2022 de heesters gesnoeid:

 • Beuningen Buitengebied-Noord
 • Beuningen Woonwijk Beuningse Plas 
 • Beuningen Beuningse Plas – zandwinning
 • Beuningen Hoeve 1
 • Beuningen Hoeve 2
 • Beuningen Hoeve 3
 • Beuningen Aalsterveld
 • Beuningen Olden Tempel
 • Beuningen Den Balmerd
 • Ewijk Buitengebied Zuid 1
 • Ewijk Keizershoeve
 • Winssen Buitengebied Noord
 • Winssen Buitengebied Zuid 1
 • Winssen Buitengebied Zuid 2

Daarna zijn de heesters in deze wijken na 3 jaar weer aan de beurt.

In de volgende wijken worden deze winter/voorjaar 2022 de bosplantsoenen gesnoeid:

 • Beuningen Schoenaker
 • Beuningen Blanckenburgh
 • Beuningen De Notenhof
 • Ewijk Buitengebied Zuid 2
 • Ewijk Den Elt
 • Weurt De Sluis
 • Weurt Noord
 • Weurt Zuid
 • Winssen Centrum 

​​​​Daarna zijn de bosplantsoenen in deze wijken na 5 jaar weer aan de beurt.

In de volgende wijken worden aankomend voorjaar (2022) de botanische rozen gesnoeid:

 • Beuningen Centrum 
 • Beuningen Centrum Oost
 • Beuningen De Haaghe
 • Beuningen De Notenhof
 • Beuningen Duivenkamp
 • Beuningen De Linde
 • Beuningen Viermorgen
 • Beuningen Tinnegieter
 • Beuningen Heuve 1
 • Beuningen Heuve 2
 • Beuningen Heuve 3
 • Beuningen Heuve 4
 • Ewijk Buitengebied Noord 1
 • Ewijk Centrum
 • Ewijk Vording 2
 • Ewijk Vording 3
 • Ewijk Veluwestraat
 • Winssen Centrum 

Daarna zijn de botanische rozen in deze wijken na 2 jaar weer aan de beurt.

Wanneer wordt er geveegd?

We krijgen veel vragen wanneer de straten geveegd of geborsteld worden. Hier hebben we twee vaste perioden voor waarin dat in alle wijken in onze gemeente gebeurt, namelijk:

 • de laatste twee weken van mei;
 • de laatste twee weken van september 

Tussendoor wordt er alleen geveegd als er te veel bladeren of vruchten gevallen zijn.  

Onderhoudsniveau

Een aannemer voert het groenbeheer en het vegen van straten en trottoirs voor ons uit. Met deze aannemer hebben wij afspraken over het onderhoudsniveau. 
Dit onderhoudsniveau is vastgesteld door de gemeenteraad. De schaal loopt van A+ tot D: A+ is het hoogste niveau en D is het laagste niveau.
Voor de wijken is het onderhoudsniveau voor het verwijderen van onkruid vastgesteld op C-niveau. Bij onderhoudsniveau C mag er best wel wat onkruid in de plantsoenen staan. 
In het centrum van Beuningen en langs doorgaande wegen komt de aannemer vaker dan in de wijken. Hier wordt het groen op A-niveau onderhouden. Kruisingen krijgen in verband met de verkeersveiligheid extra aandacht.  Dat geldt ook voor bijzondere plekken zoals bij de molens en de begraafplaats, en de belangrijkste toegangswegen van onze gemeente. 

Water 

Wilt u meer informatie over het beheer rondom de watergangen/sloten of vijvers in onze gemeente? Dan verwijzen wij u graag naar de speciale informatiepagina over de wateren in de gemeente. Waterschap Rivierenland is hier verantwoordelijk voor.