Groen

Alles over het groenonderhoud in de gemeente Beuningen: vervanging, snoeien en vegen. Verder een overzicht van groenprojecten. En tips over wat u zelf kunt doen om uw woonomgeving en de gemeente groen te houden.

 • Groenbeleid

  In november 2022 nam de gemeenteraad het Groenbeleidsplan 2023-2030 aan. In dit plan staat wat wij de komende acht jaar willen met het gemeentelijk groen, onze bomen en de natuur. In het Groenbeleidsplan is aandacht voor 5 thema’s. Op deze pagina leest u per thema kort wat de plannen zijn.

 • Bomen

  Op dit moment beheren we 19.200 bomen in de gemeente Beuningen. 
  Bomen zijn heel belangrijk. Ze gaan klimaatverandering tegen en vangen ongezond fijnstof op. Ook houden bomen onze straten koel in de zomer en zijn ze goed voor de biodiversiteit.

 • Groenbeheer

  Lees meer over vervanging van beplanting, snoeiwerkzaamheden, vegen, onderhoud van straten en wegen, beheer van watergangen, sloten en vijvers in de gemeente Beuningen.

 • Groen projecten

  De afdeling Groen werkt ook aan projecten rond natuurvriendelijk groen, compensatieaanplant, bestrijding van invasieve exoten, een bonte berm, Heuvepark, maaibeheer keizershoeve en opschonen achterkant woningen Duim en Voet.

 • Openbaar groen in het kort

  Binnen onze gemeente beheren we heel veel openbaar groen. Om aan te geven hoeveel dat is hierbij wat cijfers op een rij.

 • Participatie in het groen

  Wat kunt u als inwoner zelf doen? U kunt uw tuin groener maken (steenbreek) of 'groene vrijwilliger' worden.

 • Processierups

  Eikenprocessierupsen zorgen voor veel overlast. Hoe bestrijden we deze insecten?

 • Stimuleringsregeling afkoppeling hemelwater

  We vergoeden een gedeelte van het aankoopbedrag voor materialen als u uw regenwaterafvoer afkoppelt van het gemend rioolstelsel.

 • Subsidieregeling natuur, landschap en natuureducatie

  Lokale natuurorganisaties kunnen bij de gemeente tot € 5.000,- subsidie aanvragen voor de uitvoer van groene projecten. Onder groene projecten verstaan we activiteiten die bijdragen aan het behoud en verbetering van de natuur, het landschap en natuureducatie in onze gemeente.