Vergunningencheck

Heeft u een plan of idee om iets te veranderen aan uw omgeving? Zoals het (ver) bouwen van uw woning, het kappen van een boom, het aanleggen van een uitrit? Dan kan het zijn dat u daarvoor een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of informatie moet verstrekken.

In het Omgevingsloket kunt u dit online controleren met de Vergunningcheck. De Vergunningcheck bestaat uit een aantal stappen. U krijgt vragen over:

  • Om welke locatie het gaat;
  • Om welke werkzaamheden het gaat;
  • Welke activiteiten per werkzaamheid u gaat (laten) uitvoeren.

De Vergunningcheck toetst uw antwoorden vervolgens aan de regels van de gemeente, provincie en het Waterschap. Als resultaat krijgt u te zien wat nodig is voor uw plan. Het kan zijn dat u een vergunning nodig heeft, een melding moet doen of contact moet opnemen met ons.

Vergunningcheck

Meer informatie

Heeft u vragen over de vergunningcheck? Of hulp nodig bij het invullen van de check? Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Rijk van Nijmegen (ODRN).