Trouwen of geregistreerd partnerschap

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dan meldt u dat vooraf bij de gemeente waar de ceremonie plaatsvindt. U doet minstens twee weken tot maximaal een jaar vóór uw trouwdatum de melding. Wij vragen u zo spoedig mogelijk een melding bij ons te doen, zodra u weet wanneer en waar u wilt trouwen/partneren. Zo kunnen wij op tijd beoordelen of alles in orde is en u zeker weet dat uw voorgenomen huwelijk/partnerschap kan doorgaan.

Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap doen

In het gemeentehuis

 • Het is mogelijk om een ceremonie in het gemeentehuis te houden. Dit kan op maandag tot en met vrijdag (niet op een officiële feestdag) tussen 9.00 en 17.00 uur.
 • De plechtigheid duurt maximaal 45 minuten.
 • In de raadszaal van het gemeentehuis kunnen maximaal 75 personen (inclusief trouwambtenaar en bode) aanwezig zijn.
 • Het eenvoudige huwelijk is mogelijk op dinsdag tussen 9.30 uur en 11.00 uur. Het maximaal aantal personen is tien (inclusief bruidspaar en getuigen).
 • Het kosteloze huwelijk is mogelijk op dinsdag om 8.45 uur en 9.00 uur. Eén van beide partners moet woonachtig zijn in de gemeente Beuningen. Het maximaal aantal personen is zes (inclusief het bruidspaar en getuigen). 

Externe locaties

 • U kunt ook trouwen op een externe vaste trouwlocatie in onze gemeente. Dit kan op maandag tot en met zondag tussen 9.00 en 21.00 uur. Onder het kopje 'Meer informatie' leest u op welke vaste locaties dit mogelijk is.
 • U kunt ook trouwen op een zelfgekozen locatie. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet zelf contact opnemen met de locatie als u hier wilt trouwen. We vragen u om hierna zo snel mogelijk een melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap te doen. Bij deze melding dient u een overeenkomst of goedkeuring met/van deze locatie/eigenaar mee te zenden.
  • Let op! Kiest u voor een eigen locatie, doet u dan uiterlijk vier maanden vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap een schriftelijk verzoek bij de gemeente zodat wij dit tijdig kunnen beoordelen. Dit verzoek kunt u gelijktijdig met de Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap bij ons indienen.
 • Kiest u voor een eigen locatie? Doet u dan uiterlijk vier maanden vóór uw huwelijk/geregistreerd partnerschap een schriftelijk verzoek.
 • De plechtigheid duurt maximaal 45 minuten.
 • Trouwen buiten de vastgestelde tijden (9.00 tot 21.00 uur) kan ook. De voorwaarden hiervoor zijn dat er schriftelijke toestemming van de locatie is én er moet een trouwambtenaar van de gemeente Beuningen beschikbaar zijn. 

Let op! Kiest u voor een aangewezen externe locatie of een zelfgekozen (nog aan te wijzen) locatie? Dan moet u zelf contact opnemen met deze locatie. Houdt u er dan wel rekening mee dat u dit ook tijdig vastlegt bij de gemeente door het doen van een "melding voorgenomen huwelijk".

Wat heeft u nodig?

Om uw huwelijk of geregistreerd partnerschap te melden heeft u de volgende gegevens nodig:

 • De DigiD-gegevens van u en uw partner.
 • Duidelijke kopieën van de geldige identiteitsbewijzen van al uw getuigen (minimaal 2 getuigen en maximaal 4 getuigen).
 • De gewenste datum, het tijdstip en de locatie van de ceremonie.
 • Documenten uit het buitenland als u daar gewoond heeft, geboren bent of daar eerder getrouwd was. Meer informatie leest u onder het kopje "Bijzonderheden".

Kosten

Er gelden verschillende prijzen voor de diverse locaties.

Voorwaarden

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder.
 • U bent allebei niet met iemand anders getrouwd.
 • U heeft allebei geen geregistreerd partnerschap met iemand anders.
 • U heeft geen bloedverwantschap met uw partner.
 • Staat u onder curatele? Dan heeft u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Bijzonderheden

Neem in bijzondere situaties ruim van tevoren contact op met de gemeente. U heeft dan nog andere bewijsstukken nodig. Dat geldt bijvoorbeeld:

 • Als u in het buitenland bent geboren.
 • Niet de Nederlandse nationaliteit heeft.
 • In het buitenland heeft gewoond of één van de partners daar op dit moment woont.
 • Als een vorig huwelijk is ontbonden in het buitenland.
 • Als u uw partnerschap wilt omzetten in een huwelijk.

Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan in Beuningen en heeft één van u de Nederlandse nationaliteit én woont u op dit moment in het buitenland? Neem dan eerst contact op met de gemeente Den Haag. Na uw melding in Den Haag kunt u in Beuningen trouwen/uw partnerschap registreren.

Meer informatie

 • Locaties in de gemeente Beuningen:
 • U mag ook trouwen op een zelfgekozen locatie. De locatie moet aan bepaalde voorwaarden voldoen. U moet zelf contact opnemen met de locatie als u hier wilt trouwen.
 • Er zijn verschillende trouwambtenaren in de gemeente Beuningen. Zij zijn buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand (BABS). Het is mogelijk om een voorkeur aan te geven voor een BABS van de gemeente Beuningen. Let op: de gekozen trouwambtenaar is slechts een voorkeur, dit biedt geen garantie. In het vak 'opmerking' kunt u eventueel een tweede of derde voorkeur doorgeven. U ontvangt ongeveer een maand vóór de dag van de ceremonie een uitnodiging van de BABS voor een persoonlijk gesprek.

Eigen trouwambtenaar

U kunt ook kiezen voor een eigen trouwambtenaar. Voorwaarde is dan wel dat betrokkene reeds is beëdigd als buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand en in een andere gemeente een geldig doorlopend aanwijzingsbesluit heeft en structureel huwelijken/partnerschappen voltrekt.

In alle gevallen is er een trouwambtenaar van de gemeente Beuningen aanwezig tijdens de trouwceremonie. Deze ziet erop toe dat de huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie verloopt zoals volgens de wet is voorgeschreven, zodat er ook daadwerkelijk een rechtsgeldige verbintenis tot stand komt.

De plechtigheid duurt maximaal 45 minuten.