Sportraad Beuningen

Sinds maart 2018 is in de gemeente Beuningen de Sportraad Beuningen (SRB) actief. De SRB is tot stand gekomen op initiatief van de gemeente Beuningen en bestuurders van sportverenigingen uit de gemeente.

Doel

Doel van de SRB is de sport- en beweegwereld in Beuningen zo vroeg mogelijk te betrekken bij ontwikkelingen en uitvoering van gemeentelijk beleid. Dit doet zij door gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen, over het sport- en beweegbeleid, aan het college van Burgemeester en Wethouders van Beuningen.

Meer informatie en contact

Kijk voor meer informatie op de website van Sportraad Beuningen. Heeft u een vraag aan SRB? Mail dan naar info@sportraadbeuningen.nl