Politieke partij

PvdA

Portefeuilles

  • Ruimtelijke ordening
  • Ontwikkeling omgeving en implementatie Omgevingswet
  • Ontwikkeling nieuwbouwlocaties (incl. plaatsing windmolens)
  • ’t Broek-project
  • Groene Groei en Verstedelijkingsstrategie

Nevenfuncties

  • Lid van Euregioraad namens het college
  • Lid dagelijks bestuur ODRN

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Of mail: S.Versluijs@beuningen.nl