Rioolaansluiting

Voor het lozen van vuilwater moet uw gebouw of woning een aansluiting hebben op het openbaar riool. De gemeente zorgt voor aansluiting van het privéterrein op het openbaar riool.

Beschrijving

Is uw woning of uw bedrijf niet aangesloten op de riolering? Vraag dan (op tijd) een aansluiting aan bij de gemeente.

 • De gemeente zorgt voor de aansluiting tot en met het aansluitpunt (de ontstoppingsput). Deze put komt te liggen op uw terrein 0,5 meter van de kadastrale eigendomsgrens.
 • Op uw eigen terrein moet u zelf zorgen voor de aanleg van de riolering van uw gebouw of woning tot het aansluitpunt.

Download het aanvraagformulier voor de aanvraag van een rioolaansluiting via onderstaande knop.

Aanvraagformulier rioolaansluiting downloaden (pdf, 54 kB)

Kosten

U betaalt zelf de kosten voor de rioolaansluiting. De kosten kunnen per aanvraag verschillen. Het gaat namelijk om maatwerk. De kosten voor de rioolaansluiting bestaan uit een aantal onderdelen.

 • De aanvraagkosten.
 • De werkelijk gemaakte kosten voor (de realisatie van) de aansluiting.
  De kosten kunnen erg verschillend zijn. Dit hangt af van een aantal factoren.
  • Of een aansluiting binnen of buiten de bebouwde kom ligt.
  • Het systeem van de riolering.
  • Hoe ver de bestaande/openbare riolering van de aangevraagde aansluiting af ligt.
  • Kruizen van wegen, watergangen en andere obstakels (kabels en leidingen NUTS).
  • De diepte van de bestaande riolering.
  • Een aanvraag voor één of meerdere kavels.

Na uw aanvraag ontvangt u van de gemeente een offerte met de werkelijke kosten. Vanaf het moment van aansluiting betaalt u ook rioolheffing.

Wat heeft u nodig?

Voor uw aanvraag moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • Een ingevuld aanvraagformulier.
 • Een op schaal gemaakte situatietekening (schaal 1 : 100 of groter) in pdf/dxf met daarop aangegeven (indien aanwezig): 
  • bebouwing (bestaand/nieuw)
  • totaal verhard oppervlak bebouwing en verharding in m² (bestaand/nieuw)
  • erfgrens (grens particulier terrein/gemeentegrond)
  • vuilwater riool tot en met het aansluitpunt (ontstoppingsput) naar hoofdriool
  • hemelwaterriool tot en met het de erfgrens waarbij is aangeven waar deze naar toe afvoert (hemelwaterriool gemeente, sloot, anders)
  • eventuele controleputten
  • diameter van leiding(en)
  • diepte van de leiding ten opzichte van het maaiveld ter hoogte van de erfgrens
  • bestaande leiding(en)

Voorwaarden

Voor een rioolaansluiting heeft de gemeente de aansluitvoorwaarden riool (pdf, 133 kB) vastgesteld.

Bijzonderheden

 • U mag geen hemelwater afvoeren via het vuilwater of gemengde rioolstelsel.
 • U moet het hemelwater op eigen terrein verwerken.
 • Kunt u niet voldoen aan de bovenste twee eisen? Dan moet u dit kunnen aantonen.
 • Bij het lozen op sloten of oppervlaktewater heeft u vaak te maken met regelgeving vanuit het Waterschap.
 • In sommige gevallen is er geen andere mogelijkheid dan het gescheiden aanleveren van vuilwater en hemelwater bij de erfgrens. U moet dan twee aansluitingen aanvragen. 

Tips

 • Vraag de rioolaansluiting op tijd aan. Het kan namelijk even duren voordat we alle werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit is afhankelijk van de locatie en omstandigheden.
 • Neem voordat u de aanvraag doet eerst contact op met de rioolbeheerder van de gemeente via telefoonnummer 14 024 of per e-mail via gemeente@beuningen.nl. Hij kan u ook meer vertellen over de aansluittermijn.

Meer informatie