Informatie voor ondernemers

Er zijn veel kansen om dagrecreanten en toeristen te verleiden tot een uitstap of verblijf in de gemeente Beuningen. Lees meer over de mogelijkheden voor initiatiefnemers, ondernemers en organisaties in de Beleidsvisie 2020 Recreatie & Toerisme en het Omgevingsprogramma Recreatie & Toerisme.

Beleidsvisie 2020 Recreatie en Toerisme

In de Beleidsvisie 2020 Recreatie Toerisme schetst de gemeente Beuningen haar ambities en plannen voor de komende jaren.
De ontwikkeling van recreatie en toerisme moet bijdragen aan het welzijn inwoners en passen bij de landschappelijke en natuurlijke waarden binnen de gemeente.
 
 

Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme

Initiatieven voor dag- of verblijfsrecreatie kunnen bijdragen aan een sterker voorzieningenaanbod.
De (on)mogelijkheden en randvoorwaarden voor de buitengebieden staan beschreven in dit omgevingsprogramma.
 
 
Neem ook eens een kijkje op:
Er verschijnt ook regelmatig nieuws op de website van de gemeente. Zoals dit artikel over de opening van het Toeristisch Informatiepunt in het Dijkmagazijn Beuningen