Nieuwsbrief 10 - Vording

Wat gingen/gaan we doen in de Vording 2 en 3?  

De gemeente Beuningen knapte afgelopen jaar in Vording 2 en 3 een aantal plekken in de wijk op. De pleintjes op de Trompet, Fagot en Gitaar kregen een andere inrichting.  

De Triangel krijgt een hemelwaterriool. We breken de straat open. Dat is meteen een mooi moment om deze straat anders in te richten. 

Ook Woonwaarts en Stichting Perspectief zijn betrokken.

Hoe is het met de werkzaamheden in de Vording? 

Ook al is er een tijd geen nieuwsbrief verschenen, er is inmiddels wel nieuws te melden. 

Wat is er gedaan? 

  • De algemene werkzaamheden op een aantal plekken in de Vording zijn afgerond 
  • De herinrichting van de pleintjes van de Trompet, Fagot en Gitaar zijn afgerond
  • Het groen is aangeplant 
  • In een aantal straten zijn we aan de slag gegaan met de verlichting. Een aantal lantaarnpalen vervingen we en een aantal lantaarnpalen kregen ledverlichting  
  • Op de Burgemeester Sprengerlaan is een verkeersplateau gemaakt

Aan de slag met de Triangel

De Triangel krijgt een hemelwaterriool. We breken daarvoor de straat open en richten de straat anders in. We starten met de werkzaamheden op dinsdag 2 april

Buurtdag Vording voor jong en oud 

Kom op zondag 7 april van 14.00 tot 18.00 uur naar de buurtdag voor jong en oud op het speelterrein aan de Burgemeester Blessinglaan. 

Er zijn verschillende activiteiten voor kinderen. Denk aan beestjes vangen bij de waterplas, bijenhotels of nestkastjes maken, met klei en stro zogenaamde zaadbommen maken, huttenbouwen van wilgentenen, bollen en plantjes poten. 

Ook voor de ouders is een rol weggelegd; zij kunnen hun kinderen begeleiden (daar waar nodig), samen soep maken (voor ingrediënten wordt gezorgd) of in tweetallen langsgaan bij bewoners die niet aanwezig zijn om zaaigoed of bollen aan te bieden (het liefst in ruil voor een tuintegel). 
Ook de bekende pannenkoekenbakfiets van Linda is er. U kunt tegen lage kosten een consumptie eten.

Omdat we de buurtdag tegen lage kosten organiseren vragen we ook uw hulp:

  • Laat even weten of u komt en met hoeveel personen (of meldt u af)
  • Heeft u (sta)tafels of andere spullen staan om het gezellig te maken? Mogen we deze dan lenen? (Opbouw vanaf 10.00 uur)

Geef u op en laat het weten via de initiatiefgroep Vording.

Tot 7 april!

Namens de initiatiefgroep Vording in Ewijk,

Theo van Sommeren, Eddy van der Voort en Wout Verwoerd
De Bas 10, De Bas 2 en Fagot 35
Nog vragen? t.sommeren@upcmail.nl