Wat vinden we belangrijk?

In februari 2021 stelde onze gemeenteraad een aantal uitgangspunten vast voor onze warmtetransitie. Basis hiervoor was de landelijke leidraad Transitievisie Warmte.

Dit zijn de uitgangspunten:

Samen werken aan een aardgasvrij Beuningen

We verduurzamen onze warmtevoorziening samen met onze partners en inwoners. In het langdurige proces hebben we als gemeente de regie. Maar we kunnen niet alleen zorgen voor de veranderingen, we hebben elkaar nodig. De warmtetransitie heeft namelijk invloed op alle inwoners en bedrijven in onze gemeente.

Een betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening

Iedereen moet kunnen rekenen op een betaalbare en betrouwbare warmtevoorziening. Nu en in toekomst. We kiezen daarom voor oplossingen waarvan we weten dat ze werken en die toekomstbestendig zijn. Onze keuzes zijn gebaseerd op de laagst mogelijke kosten voor de maatschappij. In het document ‘Verdieping: hoe is de WAT-kaart bepaald?’ is meer informatie over maatschappelijke kosten te vinden. Deze verdiepende informatie vraagt u op via het contactformulier.

Onze transitie is plaatselijk en gebiedsgericht

Elk gebied is anders. Zo verschillen de woningdichtheid, het isolatieniveau, de kansen en de behoeften in de warmtetransitie van buurt tot buurt. We werken daarom plaatselijk en gebiedsgericht; we spelen beter in op lokale ontwikkelingen en initiatieven. Door maatwerk kunnen we de transitie wat kosten betreft beter beheersen. Ook willen we de beschikbare warmtebronnen in onze gemeente zo goed mogelijk benutten. We kijken bijvoorbeeld welke bijdrage afvalenergiecentrale ARN kan leveren in onze eigen warmtevoorziening in de toekomst.

Onze aanpak is flexibel en lerend

Veel is nog onzeker in de transitie van aardgas naar duurzame warmtebronnen. De komende jaren weten we meer over nieuwe regels, nieuw beleid en financieringsmogelijkheden. Ook de technologische ontwikkelingen staan niet stil. We zijn daarom flexibel in onze aanpak en proberen zoveel mogelijk te leren van anderen en van eigen ervaringen. Wij sluiten op voorhand geen opties uit die kunnen bijdragen aan de warmtetransitie.

Een realistisch en planbare transitie

We streven naar een transitie die uitvoerbaar is. Realistisch, te plannen, financieel haalbaar en gebaseerd op beschikbare arbeidscapaciteit.