Onze ambitie

In dit onderdeel gaan we in op de ambitie en opgave voor onze gemeente. We stelden een aantal uitgangspunten vast. Deze gebruikten we om te bepalen welke oplossingen wij zien om gebouwen zonder aardgas te verwarmen.

Wat vinden we belangrijk?

Hoe staan we er nu voor?

Wat zeggen onze partners over de warmtetransitie?

Toelichting op gebruikte energie-eenheden

We kunnen onze gemeente niet meteen helemaal en tegelijk aardgasvrij maken. Daarom stellen we in de Transitievisie Warmte 1.0 ambities voor 2030 vast. We verdelen de grote opgave van de warmtetransitie in kleinere, haalbare stukken. Zo zorgen we dat we stappen in de goede richting zetten. Zo streven we op deze termijn naar:

  • Naar betere isolatie en hybride warmtepompen in tenminste 10% van de bestaande gebouwen. Hierdoor wordt de CO2 uitstoot in de gebouwde omgeving ongeveer 5% minder. We informeren inwoners en ondernemers en communiceren om dit uiterlijk in 2030 voor elkaar te krijgen. Ook moedigen we verduurzaming van het elektriciteitsgebruik aan, door het gebruik van zonnepanelen en aanschaf van energiezuinige apparaten. Deze besparing komt daar bovenop.
  • Om uiterlijk in 2026 duidelijkheid te geven of een warmtenet in de kern van Beuningen haalbaar is. 

Afwijkingen van energievisie Energiek Beuningen

In de energievisie Energiek Beuningen staat dat in 2040 het gasnet in Beuningen niet langer in gebruik is. Het gasnet zal echter na 2040 waarschijnlijk nog steeds in gebruik zijn. We houden er rekening mee dat er tijdens de warmtetransitie nieuwe inzichten ontstaan. Via het gasnet kunnen namelijk ook duurzame hernieuwbare gassen vervoerd worden.  

Daarnaast is het gezien de omvang, complexiteit en huidige onzekerheden rondom de warmtetransitie nu niet realistisch om te verwachten dat Beuningen al in 2040 (10 jaar eerder dan het landelijke streven) aardgasvrij is.

Verdiepende informatie

Wilt u meer achtergrondinformatie over de Transitievisie Warmte 1.0 dan vraagt u de startnotitie die de gemeenteraad van Beuningen op 23 februari 2021 vaststelde aan via het contactformulier.