Iemand anders voor u laten stemmen

Kunt u zelf niet stemmen op 6 juni? Dan mag u iemand anders voor u laten stemmen. Dat heet een machtiging.

Voorwaarden

De persoon die voor u stemt moet:

  • kiesgerechtigd zijn en mag zelf ook stemmen in de gemeente Beuningen op donderdag 6 juni;
  • uw stem tegelijk met zijn eigen stem uitbrengen. 
  • De persoon die voor u gaat stemmen mag voor maximaal twee andere kiezers stemmen.

Iemand uit de gemeente Beuningen voor u laten stemmen

  • Vul de achterkant van de stempas tevoren thuis in. U én de persoon die u machtigt (de gemachtigde) zetten allebei een handtekening op de stempas.
  • De gemachtigde moet in dezelfde gemeente wonen als u.
  • De persoon die u machtigt neemt uw stempas mee naar het stembureau. Bij het stembureau moet de gemachtigde (een kopie van) uw identiteitsbewijs laten zien. Dit mag ook een kopie zijn op een smartphone of tablet. Het identiteitsbewijs mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Iemand uit een andere gemeente voor u laten stemmen

U vraagt een schriftelijke volmacht aan bij de gemeente waar u op 23 april 2024 woont. U kunt op drie manieren iemand schriftelijk machtigen.

Digitaal aanvragen

  • Van maandag 13 mei tot en met maandag 3 juni kunt u een schriftelijke volmacht digitaal aanvragen met uw DigiD.
  • De persoon die voor u gaat stemmen ontvangt daarna het volmachtbewijs via de post.

Schriftelijke volmacht aanvragen met DigiD

Persoonlijk aanvragen

Van maandag 13 mei tot woensdag 5 juni 12.00 uur kunt u een schriftelijke machtiging persoonlijk aanvragen in het gemeentehuis. Maak hiervoor via deze pagina een afspraak en breng uw stempas en legitimatiebewijs mee.

Afspraak maken schriftelijke volmacht aanvragen

Schriftelijk aanvragen

Het is ook mogelijk om schriftelijk een volmacht aan te vragen. Dit verzoek moet uiterlijk maandag 3 juni bij de gemeente binnen zijn. Download hiervoor het speciale formulier. De gemachtigde ontvangt daarna met de post het volmachtbewijs. De gemachtigde hoeft geen kopie van uw identiteitsbewijs aan de voorzitter van het stembureau te laten zien.

Download het formulier om bij volmacht te stemmen

Vul het formulier in, onderteken het en stuur dit naar:

Gemeente Beuningen
Team Verkiezingen
Postbus 14
6640 AA Beuningen

Meer informatie