Over de statushouders aan de Wolfsbossingel

Welke amv'ers komen naar de Wolfsbossingel?

In deze locatie komen amv'ers met een verblijfsstatus. Het gaat hier dus om jongeren die in Nederland mogen blijven.

Waarom is voor deze locatie in Beuningen gekozen?

De voormalige schoolwoningen zijn op dit moment beschikbaar. Daarnaast is er genoeg ruimte om de jonge statushouders; en hun begeleiders - te kunnen voorzien van een goede slaap- en verblijfsruimte.

Waarom kon ik niet meebeslissen over deze locatie?

We willen verantwoordelijkheid nemen voor het huisvesten van deze extra kwetsbare groep. In onze gemeente zijn hiervoor maar weinig locaties beschikbaar op korte termijn. Deze moeten ook voldoen aan veel eisen. De realiteit is daarnaast dat veel mensen hun eigen omgeving het liefst willen houden zoals die is. Ontwikkelingen als een nieuwe woonwijk, energievoorzieningen of opvanglocaties maken daar inbreuk op. Daarom hebben we zelf de keuze gemaakt voor deze locatie. We hebben een algemeen belang te dienen voor alle huidige én toekomstige inwoners van onze gemeente. Daarnaast heeft het Rijk alle Nederlandse gemeenten een taakstelling opgelegd voor de opvang van vluchtelingen, ook onze gemeente.

Hoeveel jonge statushouders komen er?

We bieden in ieder geval plek aan veertien jongeren. Daarmee is het grootste gedeelte van het pand ingevuld. Welke invulling we geven aan het resterende deel, onderzoeken we nog met alle betrokkenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het creëren van een extra woonfunctie, een maatschappelijke functie of om uitbreiding van de groepswoning.

Hoe oud zijn de jongeren?

Zij zijn bij aankomst gemiddeld tussen de 15 en 18 jaar.

Waarom huisvest de gemeente juist deze groep?

De druk op het huisvesten van jonge statushouders is landelijk erg groot. Als gemeente vinden wij het erg belangrijk om bij te dragen aan het opvangen van deze extra kwetsbare jongeren. Daarnaast draagt het bij aan de zogeheten taakstelling die het Rijk heeft opgelegd aan iedere gemeente. Meer informatie daarover staat op de website van de Rijksoverheid: Huisvesting statushouders | Asielbeleid | Rijksoverheid.nl.

Vanaf wanneer komen de jonge statushouders er wonen?

We streven ernaar dat de jongeren vanaf het najaar van 2024 worden gehuisvest.

Welke begeleiding krijgen de jongeren aan de Wolfsbossingel?

De begeleiding en het beheer op de locatie aan de Wolfsbossingel zijn in handen van de organisatie NAAST, in opdracht van Nidos. NAAST is gespecialiseerd in het begeleiden van amv’ers. De jongeren krijgen aan de Wolfsbossingel 24 uur per dag begeleiding, zeven dagen per week. De begeleiders letten onder meer op de persoonlijke verzorging van jongeren en wijzen ze op hun taken en verantwoordelijkheden.

Krijgen de jongeren een uitkering?

Zij krijgen leefgeld en zakgeld. Nidos betaalt dit.

Hoe lang blijven de jonge statushouders aan de Wolfsbossingel?

Zodra een jongere toe is aan een volgende stap naar zelfstandigheid, maakt deze plaats voor een andere amv’er. Onze intentie is om de locatie beschikbaar te houden zolang als nodig blijkt te zijn.

Hoe zien de dagen eruit voor deze jongeren?

Het streven is de jongeren zoveel mogelijk de dagelijks gang van zaken mee te geven. Zo gaan zij overdag naar school, omdat zij leerplichtig zijn. Verder maken ze zelf eten en eten ze met elkaar. De jongeren proberen in Nederland een zo normaal mogelijk leven te leiden. Lid worden bij een sportclub helpt daar bijvoorbeeld ook bij. Zij krijgen daarnaast onder meer begeleiding bij het vinden van bijvoorbeeld een bijbaan.

Moeten jongeren vanaf hun 18de per se naar een andere locatie?

Nee, dat hoeft niet. Jongeren mogen er blijven wonen totdat zij klaar zijn voor een volgende stap. Dit kan natuurlijk alleen als er geschikte woonruimte voor ze beschikbaar is.

Wie werken er bij NAAST?

NAAST is de contractpartner van Nidos. Dat is de landelijke voogdijinstelling van de jongeren die NAAST begeleidt. Iedere medewerker bij NAAST heeft minimaal een relevante mbo niveau 4-opleiding gedaan. Daarnaast werken er meerdere mensen met een hbo-achtergrond, die allemaal zijn geregistreerd bij de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ).

Ook woonbegeleiders hebben een relevante opleiding nodig om bij NAAST aan het werk te kunnen. Medewerkers moeten onder meer diploma’s en een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kunnen overhandigen.