Opvang van ontheemden uit Oekraïne

Onze taakstelling voor opvang ontheemden uit Oekraïne is 160 personen. Er zijn op de opvanglocatie Asdonck in Beuningen maximaal 230 plekken beschikbaar. Daarvan zijn er over het algemeen ruim 200 bezet. Deze opvang verloopt erg positief. Omdat de locatie voor ongeveer 5 jaar beschikbaar is, is gestart met een transitieplan om de doorstroom na deze periode voor te bereiden.

Lees hier alle informatie over de noodopvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen op het Asdonck-terrein in Beuningen.

Door de oorlog in Oekraïne zijn er veel Oekraïense vluchtelingen die in Nederland een veilig heenkomen zoeken. Alle Nederlandse gemeenten zorgen samen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Eerder dit jaar kregen we daar ook een opgave voor vanuit het Rijk.

Op het Asdonckterrein vangen we in 40 chalets ongeveer 203 Oekraïense ontheemden op. Deze noodopvanglocatie is er voor maximaal 5 jaar. Als noodopvang voor Oekraïners binnen deze periode niet meer nodig is, kunnen we eerder stoppen. We bekijken dan of andere groepen (vluchtelingen uit andere landen, mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning of reguliere woningzoekers) gebruik kunnen maken van de faciliteiten van deze locatie.

Deze opvang verloopt erg positief. Omdat de locatie voor ongeveer 5 jaar beschikbaar is, is gestart met een transitieplan om de doorstroom na deze periode voor te bereiden.

Leven, werk en school voor Oekraïnse vluchtelingen

Oekraïense vluchtelingen kunnen zich op de Asdonck laten inschrijven in de Basisregistratie personen. Ze maken hierdoor bijvoorbeeld aanspraak op leefgeld, school, werk en inkomen. Er is zes dagen in de week een aanspreekpunt op de locatie die de bewoners helpt bij vragen. De ondersteuning die we hen bieden is gericht op het meedoen aan de samenleving.

De Oekraïense inwoners vinden dan ook steeds beter hun weg in onze Beuningse samenleving. Een groot aantal is aan het werk, men volgt taallessen, kinderen gaan naar reguliere scholen en via vrijwilligers komen ze in contact met dorpsgenoten.

Kunnen Oekraïense vluchtelingen zich nog aanmelden voor de noodopvang Asdonck?

Alle chalets zijn bewoond. Er is weinig verloop in de bewoning. Er komen dan ook bijna geen plekken vrij. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid coördineert de plaatsing van Oekraïense vluchtelingen voor onze regio. De Veiligheidsregio is op de hoogte van het aantal beschikbare plaatsen in onze gemeente. Vluchtelingen kunnen bij de Veiligheidsregio hun voorkeur uitspreken voor een noodopvanglocatie. 

(In Beuningen openden we in maart 2022 de crisisnoodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne in sporthal De Tinnegieter. Hier verbleven vluchtelingen maximaal 7 dagen, daarna gingen ze naar een opvanglocatie waar ze langer konden blijven wonen. De crisisopvang in sporthal De Tinnegieter sloot op 27 juni 2022.)