Omgevingsprogramma - Recreatie & Toerisme

Initiatieven voor dag- of verblijfsrecreatie kunnen bijdragen aan een sterker voorzieningenaanbod. De (on)mogelijkheden en randvoorwaarden voor de buitengebieden staan beschreven in dit omgevingsprogramma.

Volg de onderstaande link om het PDF document te downloaden