Omgevingsprogramma

In een omgevingsprogramma gaat het om acties. Om een voorbeeld te geven: in de omgevingsvisie staat dat de gemeente Beuningen duurzamer moet worden.

In een omgevingsprogramma duurzaamheid kan dan komen te staan met welke acties we dat gaan doen. Voor twee onderwerpen zijn er al omgevingsprogramma's geschreven:

De gemeenteraad stelt een omgevingsprogramma vast.