Mobiliteitsbeleid tot 2035

We werken aan een nieuw mobiliteitsbeleid voor de komende jaren. Op verschillende momenten in dit proces leverden inwoners, vertegenwoordigers van belangenorganisaties en bedrijven input.

Beleid

Dit mobiliteitsbeleid bestaat uit een visie en plan. De visie geeft op hoofdlijnen onze doelstellingen en ambities aan over verkeer en vervoer in rondom onze gemeente. Met deze visie stellen we vervolgens een mobiliteitsplan op. Daarin staan maatregelen die er de komende jaren voor zorgen dat onze gemeente veilig, bereikbaar en leefbaar blijft voor iedereen.

Mobiliteitsbeleid

Wij vinden een veilige en prettige leefomgeving voor iedereen belangrijk. Een goed netwerk van verkeer en vervoer hoort daarbij. Er zijn veel ontwikkelingen op deze gebieden, zowel landelijk als lokaal. Denk bijvoorbeeld aan de groei van het aantal elektrische voertuigen zoals auto’s en fietsen. Of de toename van thuisbezorging en de mogelijkheid om thuis te werken. Ook spelen er ontwikkelingen op het gebied van wonen. We bouwen tot 2040 zo'n 2.000 woningen. Daarbij hoort een nieuwe en actuele visie op verkeer en vervoer met ruimte voor bijvoorbeeld fietsers, voetgangers, aandacht voor hoogwaardig openbaar vervoer en effectiever gebruik van de mobiliteitsruimte.

Deze ontwikkelingen en daarbij gewenste of benodigde acties nemen we op in het nieuwe mobiliteitsbeleid. Dit mobiliteitsbeleid is in de loop van 2024 klaar en is een plan voor tien jaar.

Het mobiliteitbeleid bestaat uit drie onderdelen: 

  1. Mobiliteitsvisie: hierin staan de doelen en ambities voor de komende tien jaar.
  2. Mobiliteitsplan: een uitwerking van de mobiliteitsvisie. Hierin bekijken we welke stappen nodig zijn om van de huidige situatie naar het toekomstperspectief uit de mobiliteitsvisie te komen.
  3. Meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit: hierin bepalen we welke acties uit het mobiliteitsplan, we wanneer gaan oppakken. De volgorde bepalen we onder andere op basis van urgentie, samenhang en in afstemming met andere projecten (zoals rioleringsonderhoud, of woningbouw). Zo komen we tot een effectieve en duurzame inzet van middelen en blijft overlast tijdens werkzaamheden beperkt.
  • De mobiliteitsvisie (deel 1 van het mobiliteitsplan) is inmiddels klaar. De gemeenteraad stelde deze visie vast tijdens de raadsvergadering van 19 december 2023. De mobiliteitsvisie leest u op de website van het gemeentebestuur.
  • Het mobiliteitsplan (deel 2) is door de gemeenteraad vastgesteld in de raadsvergadering van 11 juni 2024. Het mobiliteitsplan leest u op de website van het gemeentebestuur. 
  • Het meerjaren uitvoeringsprogramma mobiliteit (deel 3) wordt in het najaar van 2024 opgesteld. Daarna starten we met het uitvoeren van de maatregelen. Daarover informeren we tegen die tijd betrokkenen. In een aantal gevallen kunt u als inwoner verder meedenken over de inrichting van uw eigen (woon)omgeving.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer weten over het proces en de tijdplanning van het mobiliteitsplan, lees dan de informatienota voor de gemeenteraad.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met onze medewerkers van de afdeling Verkeer. U bereikt hen door te bellen naar telefoonnummer 14 024.

Ook kunt u ons contactformulier invullen. Onze afdeling Verkeer neemt dan telefonisch of via e-mail contact met u op.