Medewerkers en bestuurders

De medewerkers en bestuurders van de gemeente hebben dagelijks veel contact met inwoners, bedrijven en instellingen. Bij zoveel contacten kan er soms iets mis gaan. Voor die gevallen heeft de gemeente Beuningen een klachtenregeling om u te helpen.

Voorwaarden

 • Een klacht gaat altijd over gedrag. U vindt dat u slecht bent behandeld bijvoorbeeld doordat iemand u nors te woord heeft gestaan of verkeerde informatie heeft gegeven. Dat kan voorkomen bij een ambtenaar, wethouder, raadslid of de burgemeester.
 • U kunt uw klacht op verschillende manieren doorgeven:
  • U kunt uw klacht bespreken met de betrokken afdeling en de klachtencoördinator.
  • U kunt onderstaand klachtenformulier invullen.
  • U kunt een brief sturen aan het college van burgemeester en wethouders.

Bijzonderheden

 • De klachtencoördinator coördineert de behandeling van uw klacht. Zij zorgt ervoor dat u tijdig een reactie ontvangt en dat de gemeente uw klacht zorgvuldig en binnen een redelijke termijn afhandelt.
 • Uw klacht wordt altijd vertrouwelijk behandeld.
 • Vindt u dat de gemeente niet goed met uw klacht omgaat?  Dan kunt u een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman.

Meer informatie

 • Lees meer over de klachtenregeling van de gemeente Beuningen.
 • Op de website Last van de overheid kunt u doorgeven waar u als burger last van heeft bij de overheid. Bijvoorbeeld als het gaat om regels, moeilijke formulieren of veel vergunningen. Ze kan dan op zoek naar oplossingen en zo zorgen voor minder administratief gedoe en een betere dienstverlening.