Mantelzorg

Het zorgen voor iemand uit uw naaste omgeving die zorg nodig heeft, noemen we mantelzorg.

Zorgt u voor een partner, ouder, vriend(in), kind of kennis? En heeft u vragen over mogelijkheden voor ondersteuning? Het steunpunt Mantelzorg van Stichting Perspectief geeft informatie en advies aan mantelzorgers en verspreidt nieuwsbrieven. Ook organiseert het steunpunt informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact. Wilt u meer weten over deze mogelijkheden, maak dan een afspraak met een mantelzorg-ondersteuner van Stichting Perspectief. Bel met 024 675 09 39 of stuur een e-mail naar info@stg-perspectief.nl.

Steunpunt Mantelzorg

 • Het steunpunt ondersteunt u als mantelzorger met:
  • ondersteuningsinloop in elke kern van de gemeente Beuningen
  • informatiebijeenkomsten en lotgenotencontact voor mantelzorgers
  • cursussen en informatiebijeenkomsten over het omgaan met dementie
  • Alzheimer Café (elke tweede maandag van de maand in DROOM! in Beuningen voor mensen met alzheimer, hun naasten, hulpverleners en belangstellenden)
  • bijeenkomsten en lotgenotencontact voor ouders en familieleden van kinderen met een beperking
  • huishoudelijke zorg voor overbelaste mantelzorgers
  • vervanging mantelzorg thuis door getrainde vrijwilligers
  • dagverzorging (’t Proathuis en Personnebos)
  • respijtzorg thuis of in een tijdelijke opvang
  • mantelzorgplant en verwenpakket (jaarlijks voor mantelzorgers die aangemeld en bekend zijn bij het steunpunt)
  • theatervoorstelling
 • Het steunpunt helpt ook jongere mantelzorgers die zorgen voor (één van de) ouders of jongere broertjes of zusjes.

Mantelzorgcompliment

De gemeente Beuningen verstrekt elk jaar in het voorjaar een mantelzorgcompliment in de vorm van een cadeaubon (€25,00) aan alle mantelzorgers die bekend zijn bij het Steunpunt mantelzorg van Stichting Perspectief (375 mantelzorgers in 2019). Wilt u meer weten? Of iemand die u kent opgeven? Neem dan contact op met Stichting Perspectief via telefoonnummer 024 675 09 39 of mail naar info@stg-perspectief.nl.

Informatie wet- en regelgeving mantelzorg

Op www.wa.nl/aansprakelijkheidsverzekering/mantelzorg is veel informatie te vinden over de wet- en regelgeving voor mantelzorg. Thema’s als voorbehouden handelingen, de aansprakelijkheid en de rechten- en plichten komen op deze website aan bod. Ook worden hier de verschillende regelingen waar mantelzorgers een beroep op kunnen doen beschreven. Daarnaast kunnen mantelzorgers alles lezen over de zorgverzekeringswet en de vergoedingen bij mantelzorg.