Lijst van gevallen adviesrecht en verplichte participatie

Voor de volgende activiteiten is participatie verplicht en geldt het adviesrecht van de raad.

Woningbouw 

Woningbouwprojecten die niet passen in het gemeentelijk beleid (structuurmodellen woningbouw/omgevingsprogramma woningbouw) met de volgende omvang: 

  • Nieuwbouw van meer dan twee woningen in het oeverwallengebied
  • Nieuwbouw van meer dan tien woningen buiten het oeverwallengebied

Bedrijven

  • Nieuwvestiging van een (agrarisch) bedrijf in het oeverwallengebied, tenzij dit op een bedrijventerrein is
  • Nieuwvestiging van een bedrijf buiten het oeverwallengebied met een milieucategorie van 4 of hoger, tenzij dit op een bedrijventerrein is

Recreatie

Evenementen 

  • Evenementen met een minimale tijdsduur van één week (exclusief opbouw van het evenement)

Energie

  • Zonneparken: grootschalige toepassing niet zijnde kleinschalige energieopwekking voor eigen gebruik
  • Windparken: grootschalige toepassing niet zijnde kleinschalige energieopwekking voor eigen gebruik

Infrastructuur

Projecten voor aanleg van en aanpassing van het bestaande weg-, water-, parkeer- en groenvoorziening van bovenlokale aard.

Politiek-maatschappelijk

Het college kan de raad vragen het adviesrecht in te zetten en de initiatiefnemer te verplichten tot participatie bij: alle niet eerder genoemde initiatieven die - naar verwachting van het college - voor maatschappelijke onrust zullen zorgen of anderszins politiek controversieel en/of ingrijpend zullen zijn.