Kinderopvang en gastouderopvang starten of wijzigen

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peutergroep, gastouderbureau of gastouderopvang beginnen?

Dan moet u eerst een aantal zaken nagaan en regelen bij de gemeente. Daarna kunt u zich laten registreren.

Stap 1

Heeft u een geschikte locatie gevonden? Controleer dan altijd of deze voldoet aan de regels van het omgevingsplan en of u een vergunning nodig heeft. De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) kan u hier meer over vertellen.

Stap 2

Daarna schrijft u zich in bij het Personenregister Kinderopvang. Vervolgens kunt u zich via GGD Gelderland-Zuid laten registreren als houder van kinderopvang. De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid. Denkt u eraan om alle bijlagen zoals genoemd in het formulier mee te sturen? De GGD kan uw aanvraag namelijk pas in behandeling nemen als de aanvraag compleet is.

U kunt uw aanvraag mailen naar:

GGD Gelderland-Zuid
Team Toezicht Kinderopvang
Postbus 1120
6501 BC Nijmegen
registratiekc@ggdgelderlandzuid.nl

Inspectie

Als we uw aanvraag hebben ontvangen, voert de GGD Gelderland-Zuid een inspectie uit. Als u voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet kinderopvang, geeft de gemeente toestemming en neemt uw kindercentrum op in het LRK. Na positief besluit van de procedure (registratiedatum LRK) kunt u starten met het aanbieden van kinderopvang.

Kinderopvang/gastouderopvang wijzigen

Verandert er iets in uw gegevens? Dan moet u dit ook doorgeven aan uw gemeente. Gebruik hiervoor het wijzigingsformulier kinderopvang.