Kadernota Kunst, cultuur en erfgoed

De gemeente Beuningen heeft een rijk aanbod van kunst, cultuur en erfgoed. Denk aan kunstwerken in de openbare ruimte, Romeins erfgoed, het muziekonderwijs bij de basisscholen en de muziekverenigingen, de bibliotheek en tentoonstellingen van de Nieuwe Gang. De vorige nota was van 2007 en daarom vonden we het tijd om deze te vernieuwen.

Voor het schrijven van de kadernota vroegen we aan u en andere inwoners en organisaties om met ons mee te denken over vragen als ‘Wat mist u nog op cultureel vlak en wat vindt u goed? Er zijn nu een aantal ontwikkelingen waarover we u graag informeren.

Nieuwe kadernota Kunst, cultuur en erfgoed

De nieuwe kunst-, cultuur-, en erfgoednota ‘samen verbindingen maken en kunst, cultuur en erfgoed weer laten bruisen’ is klaar. Uw bijdrage vormt de basis van deze nota. Hierin staan uitgangspunten en belangrijkste ambities en beleidsdoelen van kunst, cultuur en erfgoed van de gemeente Beuningen.

De gemeente Beuningen wil onderdelen van het bestaande cultuurbeleid behouden en verder ontwikkelen. Denk aan het bibliotheekbeleid en het beleid voor muziekonderwijs (cultuureducatie). Er zijn ook onderdelen waar we in het beleid aandacht voor willen. Denk aan: 

  • Samenwerking op het gebied van cultuur en in het sociaal domein, tussen culturele organisaties en makers onderling en tussen professionals en amateurverenigingen .
  • Het zichtbaarder maken van het cultuuraanbod voor onze inwoners.
  • Kunst, cultuur en erfgoed op de kaart zetten.
  • Meer aansluiten op de behoeften van jongeren en de rol van de cultuurmakelaar versterken.

Bekijk de kadernota

Gemeenteraad stelde kadernota vast

Op dinsdag 25 januari 2022 stelde de gemeenteraad de kadernota Kunst, cultuur en erfgoed vast. We gaan nu aan de slag met een uitvoeringsprogramma. We houden u hiervan op de hoogte.

Hoe kon u eerder meedenken?

U kon over de kunst, cultuur en erfgoednota meedenken door een vragenlijst in te vullen. Ook benaderden we verschillende organisaties en instellingen. 
Vanwege corona konden we geen bijeenkomst organiseren. 
We gingen in gesprek met jongeren op straat, via social media en vroegen leerlingen van het voortgezet onderwijs een vlog te maken over wat zij met kunst, cultuur en erfgoed willen in de openbare ruimte.

Wat deden we met de reacties?

De informatie die we kregen, gebruikten we voor de nieuwe beleidsnota over kunst, cultuur en erfgoed. Door mee te doen aan dit onderzoek gaven inwoners, jongeren, verenigingen en organisaties waardevolle informatie over hoe zij aankijken tegen kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente Beuningen. We raadpleegden u, we haalden meningen en reacties op. Deze inbreng was raadgevend en niet bindend.

Meer informatie 

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente via gemeente@beuningen.nl of door te bellen naar 14 024 en te vragen Gert-Jan ten Brinke.