Informatie voor ondernemers

Er zijn veel kansen om dagrecreanten en toeristen te verleiden tot een uitstap of verblijf in de gemeente Beuningen. Lees meer over de mogelijkheden voor initiatiefnemers, ondernemers en organisaties in de Beleidsvisie 2020 Recreatie & Toerisme en het Omgevingsprogramma Recreatie & Toerisme.

Beleidsvisie 2020 Recreatie en Toerisme

In de Beleidsvisie 2020 Recreatie Toerisme schetst de gemeente Beuningen haar ambities en plannen voor de komende jaren.

De ontwikkeling van recreatie en toerisme moet bijdragen aan het welzijn inwoners en passen bij de landschappelijke en natuurlijke waarden binnen de gemeente.
 

Beleidsvisie 2020 Recreatie en Toerisme downloaden (pdf, 3 MB)

Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme

Initiatieven voor dag- of verblijfsrecreatie kunnen bijdragen aan een sterker voorzieningenaanbod.

De (on)mogelijkheden en randvoorwaarden voor de buitengebieden staan beschreven in dit omgevingsprogramma.
 

Omgevingsprogramma Recreatie en Toerisme downloaden (pdf, 2,6 MB)

Neem ook eens een kijkje op: