Hulpdiensten

Hulpdiensten zijn onmisbaar. In noodsituaties belt u altijd 112. Voor contact met de politie, brandweer en geneeskundige hulpverleners op andere momenten vindt u hier de telefoonnummers, websites en social media-accounts.

Politie

Brandweer

  • 0900 0904 (niet-spoedgevallen)

Brandweer Beuningen

Huisartsenpost Nijmegen

Crisisdienst

Spoedeisende hulp voor jeugd tot 18 jaar buiten kantooruren? Bel de Crisisdienst via 088 007 29 90.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Als u te maken krijgt met geweld in huiselijke kring kunt u daar altijd wat aan doen. Of het nu om uzelf gaat of om iemand anders. Veilig Thuis er om u te helpen bij die eerste stap naar hulp en advies. U bereikt Veilig Thuis 24 uur per dag en 7 dagen per week.

Meldpunt Bijzondere Zorg

Bij dit meldpunt kunt u terecht als u bezorgd bent over mensen in uw omgeving die zich verward gedragen.

AED's in de gemeente

Een AED is een compact en makkelijk te bedienen apparaat dat met elektrische schokken het hartritme weer op gang kan helpen. Snel bellen met 112 en directe reanimatie verhoogt de overlevingskans van slachtoffers. In de gemeente Beuningen hangen op verschillende plekken Automatische Externe Defibrillatoren (AED’s). Bekijk de verschillende locaties van de AED’s in onze gemeente.