Groen projecten

De afdeling Groen werkt ook aan projecten rond natuurvriendelijk groen, compensatieaanplant, bestrijding van invasieve exoten, een bonte berm, Heuvepark, maaibeheer keizershoeve en opschonen achterkant woningen Duim en Voet.

Natuurvriendelijk beheer

We kiezen steeds vaker voor natuurvriendelijk beheer van graslanden. Door grasland op de juiste momenten te maaien en het maaisel af te voeren, krijgen bloemen meer kans om te bloeien. Op die bloemen komen bijen en vlinders af. En dat is weer goed voor de biodiversiteit. We passen op zo’n 15 hectare grasland in onze gemeente natuurvriendelijk maaibeheer toe.

Compensatieaanplant

We vinden het belangrijk dat er voor elke boom die in onze gemeente verdwijnt, een nieuwe boom wordt aangeplant. Daarom compenseren we alle bomen die in 2022 gekapt of omgewaaid zijn. Daar zijn we het najaar mee begonnen en werken we ook dit voorjaar nog aan. Het gaat om 188 nieuwe bomen. 49 bomen hiervan zijn afgelopen voorjaar tijdens de voorjaarsstorm ‘’Eunice’’ omgewaaid en worden daarom herplant. 
Vanwege het veranderende klimaat en de toename van ziekten en plagen in staande bomen kiezen we uit een divers aanbod aan nieuwe bomen. Zo planten we bijvoorbeeld rassen als de linde, eik, els en iep aan, maar ook sierbomen als de sierkers, liquidambar en de magnolia. Met de aanplant van deze nieuwe bomen blijft ons bomenbestand op peil. 
Wilt u graag een nieuwe boom op gemeentegrond rond uw huis of weet u een goede locatie? Dan horen wij dat graag van u! Geef het aan ons door via onderstaand meldingsformulier, dan nemen we contact met u op:


Locatie nieuwe boom doorgeven

Bestrijding invasieve exoten

De Reuzenberenklauw en de Aziatische duizendknoop zijn exotische planten die van nature niet in ons land voorkomen en zich razendsnel verspreiden. Dit kan leiden tot overlast, schade en achteruitgang van de biodiversiteit. Daarom bestrijden we deze invasieve soorten waar dit nodig is.
Denkt u dat er Reuzenberenklauw of Aziatische berenklauw in uw tuin groeit? Bekijk dan onze folder. Die kan u helpen bij het herkennen van deze planten.
Bekijk de folder over de invasieve exoten

Reuzenberenklauw kunt u gewoon in de GFT-bak doen. Doe wel handschoenen aan wanneer u ze gaat verwijderen, want het sap van deze plant kan pijnlijke blaren veroorzaken. 
Het loof van de Aziatische duizendknoop kunt u, op afspraak, in een dichtgeknoopte zak inleveren bij de gemeentewerf.  

Bonte berm 

In het najaar van 2021 is op het grasveld bij de kruising van de Koningsstraat met de Wilhelminalaan een bonte berm ingezaaid. In deze bonte berm bevinden zich veel bloembollen en kruiden die hier van nature voorkomen. Dit leverde het afgelopen jaren een explosie aan verschillende kleuren en soorten bloemen op. Naast de kleurenpracht draagt de bonte berm bij aan het verbeteren van de biodiversiteit in Beuningen. Er komen namelijk heel veel verschillende insecten en bijen op deze bloemen af. In onderstaande afbeelding is de prachtige kleurenpracht van afgelopen voorjaar te zien.

Heuvepark 

In de zomer van 2022 zijn we begonnen met het opknappen van het Heuvepark in Beuningen. Het doel van het project is om het park aantrekkelijker te maken en waar mogelijk de biodiversiteit te verhogen. Dit willen wij doen door het aanleggen van een aantal nieuwe wandelpaden in het Heuvepark, zoals u hier kan zien:

U kunt nu door de prachtige oude boomgaard lopen die al jaren vakkundig door het vrijwillig landschapsbeheer Beuningen wordt onderhouden. Ook zal er in het voorjaar van 2023 een extra picknickbank in de boomgaard geplaatst worden zodat u hier lekker kan ontspannen. Daarnaast is er de mogelijkheid om over de grote grasvlakte te wandelen via de aangelegde wandelpaden. Het maaibeheer hebben we in goed overleg met het vrijwillig landschapsbeheer Beuningen aangepast. Een wisselend maaibeheer is goed voor onder andere insecten en kleine zoogdieren en geeft het park bovendien een natuurlijke uitstraling. 

Om de grote vlakte een meer natuurlijke uitstraling te geven is daarnaast gekozen voor het aanleggen van diverse ‘’vogelbosjes’’. Deze vogelbosjes moeten ervoor zorgen dat er meer schuil- & voedselgelegenheden in het park aanwezig zijn voor vogels. Omdat het Heuvepark een hoog archeologisch rijksmonument is kunnen er géén bomen worden aangeplant, daarom is er gekozen voor verschillende struikvormers zoals hazelaar, meidoorn, kornoeljes en egelantier. 

Tot slot zullen de watergangen aan de kant van de Krommehoekstraat opgeschoond worden en worden dode & zieke essen in de bosgebieden ten noorden van het Heuvepark veiliggesteld. Ook zullen de verharde asfaltpaden waar nodig worden opgeknapt.

Maaibeheer Keizershoeve

In het voorjaar van 2023 zullen we beginnen met de uitvoering van het nieuwe wisselende maaibeheer in de wijk Keizershoeve in Ewijk. Waar mogelijk zal er minder en wisselender worden gemaaid, dit komt de biodiversiteit ten goede. Daarnaast zijn er in het najaar van 2022 enkele bloembollenvelden aangelegd. Naast de prachtige kleuren aankomend voorjaar zullen hier ook veel insecten en vlinders op afkomen.