Financiële verantwoording

Wat is de financiële situatie van de gemeente? Waaraan is geld uitgegeven? Hoe ziet de begroting eruit en welke (financiële) ontwikkelingen komen er op ons af? U leest het in de financiële stukken van de gemeente.

Financiële stukken

Hieronder leest u welke financiële stukken we jaarlijks bekendmaken.

Begroting

In de begroting staat wat de inkomsten van de gemeente zijn en hoe de gemeente dit geld gaat uitgeven.

Jaarrekening

De jaarrekening is het jaarverslag van de gemeente. Hierin leggen we verantwoording af over de uitvoering van de begroting en de financiële resultaten. 

Perspectiefnota

Elk voorjaar geven we in de perspectiefnota een financiële update over de begroting van het lopende jaar. Verder geven we hierin de nieuwe beleids- en financiële ontwikkelingen voor de nieuwe meerjarenbegroting aan.

Herfstnota

Elk najaar geven we in de herfstnota een financiële update over de begroting.

Op papier

U kunt de programmabegroting en/of de jaarrekening ook thuisgestuurd krijgen. Dit kost € 56,00 per document. Neem hiervoor contact met de gemeente via 14 024.