Erkennen van een kind

Bent u niet getrouwd? Of heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan heeft uw kind bij de geboorte wettelijk gezien alleen een moeder. Wilt u de wettelijke vader zijn? Dan moet u het kind erkennen. U hoeft niet de biologische vader te zijn. Ook als u meemoeder wilt zijn, moet u het kind erkennen. U regelt erkenning van een kind in het gemeentehuis. U kunt een kind niet erkennen als het al 2 ouders heeft.

Heeft u en/of uw partner niet de Nederlandse nationaliteit of heeft u een bepaalde periode in het buitenland gewoond? Bel ons dan eerst voordat u een afspraak maakt.

Afspraak maken kind erkennen

Kosten

Erkenning aanvragen is gratis. Een afschrift van de erkenningsakte kost € 16,60

Voorwaarden

 • U kunt een kind erkennen voor of na de geboorte.
 • Als u een kind erkent, heeft dat een aantal juridische gevolgen.
 • U kunt alleen een kind erkennen onder bepaalde voorwaarden voor erkenning.
 • Sinds 1 januari 2023 is ouderlijk gezag bij erkenning direct geregeld. 
  • Bent u ongehuwd en heeft u geen geregistreerd partnerschap? Dan zegt u bij de erkenning wat u wilt met het gezag over het (ongeboren) kind. U kunt ervoor kiezen dat de moeder en de erkenner automatisch allebei het gezag over het kind hebben. Hiervoor hoeft u niets te doen. Wilt u dat alleen de moeder het gezag heeft? Bij de erkenning wordt vastgelegd dat alleen de moeder het gezag over het kind heeft.
  • Is een kind voor 1 januari 2023 erkend? Dan heeft u niet automatisch gezamenlijk gezag. Ook niet als het kind na 1 januari 2023 is geboren. U kunt dan het gezamenlijk gezag samen met de moeder (digitaal) aanvragen.
 • Bij erkenning kunt u ook meteen de achternaam van het kind laten vastleggen.

Meenemen

 • een geldig identiteitsbewijs
 • een geldig identiteitsbewijs van de moeder van het kind
 • als het kind jonger is dan 12 dan gaat de moeder mee of geeft ze schriftelijk toestemming
 • als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar is, gaan moeder en kind beiden mee of geven schriftelijke toestemming
 • als het kind 16 jaar of ouder is, het kind gaat mee of geeft schriftelijk toestemming

Bijzonderheden

 • Een kind erkennen kan in iedere gemeente. Wilt  u uw kind tegelijkertijd met de aangifte  erkennen? Dan, kan dat alleen in de gemeente waar het kind is geboren.
 • Erkent u het kind al voor de geboorte? Neem dan de erkenningsakte mee bij de geboorteaangifte.