Achternaam kind kiezen

Bij uw eerste kind mag u kiezen of het kind de achternaam van de vader, moeder, duomoeder of een gecombineerde achternaam krijgt. Uw kind krijgt bij de geboorte automatisch de achternaam van de vader of duomoeder. Wilt u een andere achternaam voor uw kind, dan laat u dat vastleggen bij de gemeente. Dit kan voor de geboorte of (uiterlijk) tijdens de geboorteaangifte. De gekozen achternaam geldt daarna voor alle volgende kinderen.

Maak een afspraak via telefoonnummer 14 024 om een andere achternaam vast te leggen.

Kosten

Geen.

Voorwaarden

  • De keuze voor een achternaam is eenmalig.
  • Alle volgende kinderen van dezelfde ouders krijgen dezelfde achternaam.
     

Meenemen

  • Beide ouders zijn aanwezig bij de afspraak.
  • Geldig identiteitsbewijs van beide ouders.

Meer informatie

Overgangsregeling al geboren kinderen

Als uw oudste kind op of na 1 januari 2016 is geboren, kunt u gebruik maken van een overgangsregeling. Hierdoor mag u vanaf 1 januari 2024 alsnog een gecombineerde achternaam kiezen voor uw kind(eren). De ouders kiezen samen welke namen zij doorgeven en in welke volgorde. De gekozen naam geldt voor alle kinderen van diezelfde ouders. Deze overgangsregeling geldt tot 1 januari 2025. 

Kosten

Het wijzigen van de achternaam in een gecombineerde dubbele achternaam van een kind dat tussen 1 januari 2016 en 31 december 2023 geboren is, brengt kosten met zich mee:

  • € 75,00 voor het eerste kind;
  • € 50,00 voor elk volgend kind.

Verandert u de achternaam van uw kind dat geboren is vóór 2024 en heeft uw kind en eigen identiteitsbewijs? Dan vraagt u deze opnieuw aan. Dit betaalt u zelf.