Ecowieck in Ewijk

Ten westen van Beuningen, in de wijk Keizershoeve in Ewijk is een nieuwe woonwijk gerealiseerd. Een ecowijk.

Wat is een ecowijk? 

Dat is een woonwijk met huizen die weinig energie verbruiken of zelfs energie opwekken. Ze zijn ook gebouwd met natuurlijke materialen. Daarnaast wordt de openbare ruimte ‘groen’ gevuld. Denk bijvoorbeeld aan veel groen en gezamenlijke tuinen. Een kenmerk van een ecowijk is ook de aandacht voor de groep van mensen die er woont. Denk daarbij aan ontmoetingsplekken, een gezamenlijke moestuin of een clubhuis. 

30% van de ecowijk bestaat uit betaalbare koop/huur. 

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 

In de Ecowieck bouwden twee CPO's:

Status project

 1. Afgerond: Start woningbouwproject

  Start planontwikkeling voor de Ecowieck in Ewijk.

 2. Momenteel bezig: Start bouw

  De woningbouw is bijna klaar.

 3. Momenteel bezig: Inrichting openbare ruimte

  De gemeente zorgt in het openbaar gebied voor voorzieningen. Denk daarbij een aan ontsluitingsweg, aansluiting op het riool, groen en openbare parkeerplaatsen. Met de aanleg van de openbare ruimte zijn we gestart. Dit loopt nog door in 2024/2025.

Werkzaamheden openbare ruimte

Wat is gedaan/gaan we doen?

 • Reconstructie Hekkeslag en kruispunt Klaphekstraat-Hekkeslag-Blatenplak (zie toelichting verderop) 
 • Aanleg uitwegen en uitritten woningen
 • Aanleg openbare parkeerplaatsen
 • Extra ontsluiting op de Klaphekstraat
 • Overstort wadi’s
 • Aanleg looppad tussen extra ontsluiting en Hekkeslag
 • Groenaanleg
 • Verkeersborden plaatsen

Reconstructie Hekkeslag en kruispunt Klaphekstraat-Hekkeslag-Blatenplak

Nu de woningbouw klaar is pakken we de asfaltbouwweg aan.

 • Het asfalt vervangen we door gebakken materialen.
 • Op de kruising Hekkeslag-de Schrabber komt een verkeersplateau.
 • Langs de Hekkeslag komt een trottoir dat aansluit op de Klaphekstraat.
 • Het kruispunt Klaphekstraat-Hekkeslag-Blatenplak verandert ook in een verkeersplateau met oversteekpunten voor voetgangers.

Meer informatie

Locatie

Op deze plek staat een kaart van een externe website. Mogelijk plaatst deze website cookies. Door op de knop te klikken accepteer je deze cookies en wordt de kaart getoond.