Dyanne Kocken is als gemeentesecretaris eerste adviseur van het college van B&W en algemeen directeur van de gemeente Beuningen. De gemeentesecretaris is verantwoordelijk voor de verbinding tussen ambtelijke organisatie met het bestuur en de maatschappelijke opgaven. Ze werkt daarom voor en met de bestuurders van B&W, de ambtelijke organisatie en de gemeenteraad. 

De gemeentesecretaris woont alle vergaderingen van het college bij, ondersteunt het college bij de besluitvorming en tekent alle besluiten van het college mee met de burgemeester.

Nevenfuncties

  • Bestuurslid Stichting Opus. Dit is een betaalde nevenfunctie.

Contact

Bel het gemeentehuis 14 024
Of mail: bestuurssecretariaat@beuningen.nl