Dementievriendelijk Beuningen

De gemeente Beuningen wil samen met haar partners de kennis over dementie van inwoners, winkels, verenigingen en bedrijven vergroten. Het helpt als we dementie weten te herkennen en daar goed op reageren door contact te maken en te bedenken hoe je iemand kunt helpen. Samen maken we Beuningen dementievriendelijk. Met een klein beetje moeite kunnen we veel voor elkaar betekenen. Lees hier meer over.

Dementie is een verzamelnaam voor veel ziekten waarbij de hersenfuncties achteruit gaan. Maar liefst één op de vijf mensen krijgt te maken met een vorm van dementie. Als iemand in uw directe omgeving dementie krijgt, betekent dit nogal wat. Voor de persoon zelf en voor u. In de gemeente Beuningen wonen steeds meer mensen met dementie. Zij wonen graag zo lang mogelijk thuis en gaan er vaak nog alleen op uit. Bijvoorbeeld naar de supermarkt, met de fiets op familiebezoek of maken een wandeling in de buurt.

Zorgtrajectbegeleiders Dementie

In Beuningen zijn twee zorgtrajectbegeleiders dementie actief Zij worden ingezet via de huisarts, de thuiszorg, het Sociaal team of worden rechtstreeks benaderd. Meer informatie.

Bewust wonen met dementie

Vrijwillige woonadviseurs komen langs in de woning van een inwoner met dementie. Ze geven allerlei tips en adviezen om de woning veiliger en met meer comfort in te richten.

Cursus Omgaan met Dementie

Home Instead organiseert regelmatig gratis cursussen en informatiebijeenkomsten over omgaan met dementie.

Bewegen en dementie

Bewegen is goed voor mensen met dementie. Kijk voor meer informatie over het beweegaanbod voor mensen met dementie op de website van Beuningen Samen in beweging.

Dementie en ontmoeten

Gespreksgroep voor mensen met dementie

Het gaat om een groep die interesse heeft in bijvoorbeeld cultuur, literatuur, documentaires en andere zelfgekozen thema’s. Onder begeleiding van een professional en vrijwilliger wordt de groep een hele middag begeleid aan de hand van onderwerpen die er voor hen toe doen! Meer informatie via Stichting Perspectief 024 – 6750939.

Inloop ter ondersteuning

Mensen met dementie die behoefte hebben aan ondersteuning, een praatje of samen eten zijn welkom bij de volgende vier inloopmogelijkheden. Meer informatie.

  • Inloopsoos de Salon in Winssen
  • Hartensoos in Ewijk
  • Molensoos in Beuningen
  • Kloostersoos in Weurt

Mantelzorg en dementie

Steunpunt Mantelzorg

Mantelzorgers van mensen met dementie, denk aan partners, kinderen, familieleden en buren, doen dat met hart en ziel en met veel liefde. Een dementerende kan permanent aandacht vragen. Daarom aan iedereen de oproep om aandacht te hebben voor de mantelzorgers. Vraag hoe het gaat en kijk of je iets ter ondersteuning aan kunt bieden. Er is een Steunpunt Mantelzorg.

Inlooppunt Odensehuis

Het Odensehuis is een inlooppunt voor mantelzorgers van mensen met dementie. U kunt hier op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur terecht. Het inlooppunt biedt u een plek om even tot rust te komen en een kop koffie te drinken. U kunt hier natuurlijk ook naartoe om uw verhaal te doen en advies te krijgen. Verschillende partijen uit de werkgroep Dementievriendelijk Beuningen werken samen om dit mogelijk te maken.

U vindt het Odensehuis aan Wilhelminalaan 106 in Beuningen.

Dagverzorging

Ter ontlasting van de mantelzorgers zijn er twee locaties voor inwoners die ondersteuning of begeleiding nodig hebben: Dagverzorging ’t Proathuis in Ewijk en Zorgboerderij Personnebos. Daarmee kan de mantelzorger of partner die dag even de ‘accu opladen’.

Maatschappelijk ondernemen

We willen dementie ook op de agenda van bedrijven, ondernemers en winkeliers krijgen. Wat kan er vanuit deze groepen gedaan worden om mensen met dementie en hun mantelzorgers zo lang mogelijk mee te laten doen in de maatschappelijk. Daarvoor geeft Gerrie van de Geer voorlichting aan personeel van bedrijven en winkels. Meer informatie via de gemeente Beuningen 14 024.

GOUDmantelgids

De Goudmantelgids is een inspiratiegids ván mantelzorgers vóór mantelzorgers. Er staan heel veel mooie praktische tips in voor mantelzorgers. Bekijk De GOUDmantelgids (PDF 2,1 kb). Nog meer inspiratie nodig? Er is ook een aanvulling op de GOUDmantelgids (PDF 0,9 kb) beschikbaar.