Functie

Burgemeester

​​​Portefeuilles

 • Algemene en bestuurlijke zaken
 • Openbare orde en veiligheid (incl. integraal veiligheids- en handhavingsbeleid)
 • Evenementen
 • Juridische zaken en rechtsbescherming
 • Externe betrekkingen
 • Representatie en promotie gemeente Beuningen
 • Communicatie
 • Dienstverlening en burgerzaken
 • Personeel en organisatie
 • Informatievoorziening en automatisering
 • Regionale samenwerking

Nevenfuncties

 • Algemeen bestuurslid Groene Metropoolregio
 • Algemeen bestuurslid Veiligheidsregio Gelderland-Zuid
 • Algemeen bestuurslid Modulaire Gemeenschappelijke Regeling
 • Voorzitter bestuurlijke regiegroep ondermijning Gelderland-Zuid
 • Bestuurlijke gids stuurgroep district Gelderland-Zuid
 • Voorzitter Raad van Toezicht jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Alle nevenfuncties zijn onbezoldigd (niet betaald).

Contact

Bel het gemeentehuis: 14 024
Of mail: burgemeester@beuningen.nl