(Ver)bouwplannen

Kleine (ver)bouwplannen

Heeft u als inwoner of eigenaar van een bedrijf een plan voor uw huis, tuin of bedrijf? Wilt u iets verbouwen of een stuk grond anders gebruiken? Bijvoorbeeld een verbouwing van uw huis, ander gebruik van de garage of een dakkapel? Het gaat dan om een klein initiatief. U moet misschien een Omgevingsvergunning aanvragen. Kijk eerst of u deze vergunning nodig heeft.

Check of u een vergunning nodig heeft

Vergunningcheck doen

Deze check is gratis. 

Vraag over uw kleine (ver)bouwplannen

Heeft u een vraag over uw (ver)bouwplannen? Heeft u en vraag over het aanvragen van een vergunning of het doen van een melding? Heeft u hulp nodig bij het gebruiken van het Omgevinglsloket? Dan kunt u dit bespreken met een medewerker van de Omgevingsdienst Regio Nijmegen bij het Servicepunt.

Dit punt is dinsdag- en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur geopend. U kunt zowel fysiek als online terecht. Een afspraak duurt 20 minuten en is kosteloos. 

  • Voor het maken van een afspraak belt u naar telefoonnummer: 024 75 17 700

Vooroverleg 

Heeft u duidelijke plannen maar twijfelt u of heeft u vragen of u wel een vergunning kan krijgen? Dan is het misschien verstandig om eerst uw (ver)bouwplannen te laten toetsen op haalbaarheid. Dit vooroverleg is een service om de haalbaarheid van uw plannen te bepalen. Let op, hier zijn wel kosten aan verbonden. De kosten leest u in onze legesverordening.

Het vrzoek om een vooroverleg in te dienen doet u via het Omgevingsloket.

  1. Ga naar de website van het Omgevingsloket en kies hier 'Start aanvraag'. 
  2. Beantwoord alle vragen en voeg alle gevraagde gegevens toe bij uw aanvraag. 
  3. Kies bij stap 7 'Verzoek indienen' voor de optie 'Conceptverzoek'. 

Omgevingsvergunning direct aanvragen bij het Omgevingsloket

Weet u al zeker dat een vergunning nodig is? Bent u er ook zeker van dat u de vergunning krijgt voor uw plan? Dien dan direct een aanvraag in.

Vergunning aanvragen

Kosten

Aan een aanvraag voor een vergunning of een vooroverleg zijn kosten verbonden (leges). De hoogte hiervan is afhankelijk van uw plan. Voor een inschatting van deze kosten bekijkt u onze legesverordening.

Grote (ver)bouwplannen

Let op! Voorlopig neemt de gemeente geen nieuwe principeverzoeken in behandeling. De gemeente richt zich nu op enkele grote woningbouwlocaties en geeft daar prioriteit aan. Wanneer het wel weer mogelijk is om een principeverzoek in te dienen, laten we dit via deze website weten. 

Heeft u een groter plan, een project, bijvoorbeeld voor de bouw van meerdere woningen, of een uitbreiding van een bedrijf of plannen voor een zonnepanelenveld? Vraag dan een principeverzoek aan, dan starten we het vooroverleg. Het college neemt dan, voordat u grote kosten gaat maken, een principebesluit of zij voor uw plan wil meewerken aan een wijzigingsprocedure. Een belangrijk criterium voor de gemeente om mee te werken met uw principeverzoek is de Omgevingsvisie of ander specifiek vastgesteld beleid. Mocht de gemeente meewerken dan moeten de regels in het Omgevingsplan aangepast worden. 

Kosten

De kosten leest u in onze legesverordening.

Uitleg kosten

1.    Eerst toetsen we of uw plan voldoet aan regels van het Omgevingsplan, dit kost € 100,-
2.    Als we voor uw plan de regels van het Omgevingsplan moeten aanpassen, maken we een eerste inschatting of het plan haalbaar is en de regels aangepast kunnen worden. Dit kost € 250,-. 
3.    Iedere vervolgstap waarbij extra overleg nodig is, kost € 400,-. 
4.    Als blijkt dat uw plan haalbaar is, kunt u ervoor kiezen om uw plan ook bestuurlijk te laten toetsen of het uitvoerbaar/vergunbaar is. Dan verhogen we het bedrag met € 250,-. 

Natuurlijk kunt u tussen de verschillende stappen aangeven of u het traject door wilt zetten. Afhankelijk van het aantal overleggen moet u rekening houden met een gemiddeld bedrag van € 1.600,-. Dit is ook afhankelijk van de complexiteit van uw plan. 

Meer informatie

  • Wilt u weten wat op uw perceel of in een ander gebied de regels en de algemene mogelijkheden zijn? Kijk dan op deze website van de omgevingswet naar regels op de kaart

Pijl website Terug naar bouwen en verbouwen